کوبان

COBAN
نرخ فعلی:: 0.055540 4.16
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.055540 4.16

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.055540 4.16

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کوبان

در حال حاضر قیمت کوبان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کوبان 0.05554 دلار می باشد

قیمت کوبان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کوبان روز گذشته برابر با 0.053321 دلار بود

قیمت کوبان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کوبان نسبت به روز گذشته 0.0022 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت کوبان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کوبان برابر با 0.053055 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کوبان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.055988 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کوبان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.053055 دلار

قیمت کوبان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوبان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 0.054624 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.67 درصدی یا 0.000916 دلار کوبان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کوبان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوبان در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 0.083933 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 33.82  درصدی یا 0.028393 دلار کوبان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کوبان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوبان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.087802 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 36.74 درصدی یا 0.032262 دلار کوبان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کوبان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوبان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.087802 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 36.74 درصدی یا 0.032262 دلار کوبان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کوبان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوبان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.087802 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 36.74 درصدی یا 0.032262 دلار کوبان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کوبان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کوبان برابر است با 0.252661 دلار که در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کوبان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کوبان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.908386 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کوبان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کوبان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 33.82 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کوبان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کوبان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 36.74 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کوبان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کوبان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  36.74 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کوبان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کوبان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 36.74 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوبان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوبان، 33.82 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوبان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوبان، 33.82 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوبان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوبان،  33.82 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوبان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوبان،  33.82 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوبان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 15.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوبان،  33.82 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوبان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوبان،  33.82 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوبان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 19.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوبان،  33.82 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کوبان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین