کلود بی اس سی. فایننس

Cloud9BSC.finance
نرخ فعلی:: 0.000054 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000054 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000054 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کلود بی اس سی. فایننس

در حال حاضر قیمت کلود بی اس سی. فایننس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کلود بی اس سی. فایننس 0.000054 دلار می باشد

قیمت کلود بی اس سی. فایننس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کلود بی اس سی. فایننس روز گذشته برابر با 0.000054 دلار بود

قیمت کلود بی اس سی. فایننس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کلود بی اس سی. فایننس نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت کلود بی اس سی. فایننس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کلود بی اس سی. فایننس برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کلود بی اس سی. فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000057 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کلود بی اس سی. فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000054 دلار

قیمت کلود بی اس سی. فایننس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کلود بی اس سی. فایننس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار کلود بی اس سی. فایننس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کلود بی اس سی. فایننس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کلود بی اس سی. فایننس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار کلود بی اس سی. فایننس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کلود بی اس سی. فایننس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کلود بی اس سی. فایننس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.000396 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 86.34 درصدی یا 0.000342 دلار کلود بی اس سی. فایننس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کلود بی اس سی. فایننس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کلود بی اس سی. فایننس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.000396 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 86.34 درصدی یا 0.000342 دلار کلود بی اس سی. فایننس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کلود بی اس سی. فایننس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کلود بی اس سی. فایننس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.000396 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 86.34 درصدی یا 0.000342 دلار کلود بی اس سی. فایننس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کلود بی اس سی. فایننس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کلود بی اس سی. فایننس برابر است با 0.000396 دلار که در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کلود بی اس سی. فایننس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کلود بی اس سی. فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.571429 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کلود بی اس سی. فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به کلود بی اس سی. فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کلود بی اس سی. فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کلود بی اس سی. فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 86.34 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کلود بی اس سی. فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کلود بی اس سی. فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  86.34 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کلود بی اس سی. فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کلود بی اس سی. فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 86.34 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کلود بی اس سی. فایننس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.32  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کلود بی اس سی. فایننس، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کلود بی اس سی. فایننس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کلود بی اس سی. فایننس، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کلود بی اس سی. فایننس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کلود بی اس سی. فایننس،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کلود بی اس سی. فایننس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کلود بی اس سی. فایننس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کلود بی اس سی. فایننس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 19.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کلود بی اس سی. فایننس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کلود بی اس سی. فایننس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کلود بی اس سی. فایننس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کلود بی اس سی. فایننس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کلود بی اس سی. فایننس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کلود بی اس سی. فایننس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین