چیلیز

Chiliz
نرخ فعلی:: 0.325460 0.1
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.325460 0.1
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.325460 0.1
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

چیلیز در روز جاری

۱۲:۱۴:۰۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.325460 12:14:00 - - 0.0003 0.10% 0.0003 0.10% 0.004 -
0.325475 12:12:58 - 0.01% 0.0003 0.09% 0.0003 0.09% 0.004 -
0.325510 12:12:13 - 0.01% 0.0003 0.08% 0.0003 0.08% 0.004 -
0.325479 12:10:45 - 0.01% 0.0003 0.09% 0.0003 0.09% 0.004 -
0.325508 12:09:57 0.0002 0.05% 0.0003 0.08% 0.0003 0.08% 0.004 -
0.325669 12:09:48 0.0001 0.04% 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0038 -
0.325541 12:08:58 - - 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% 0.004 -
0.325548 12:08:47 - - 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% 0.004 -
0.325559 12:07:59 - - 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% 0.0039 -
0.325547 12:07:43 - - 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% 0.004 -
0.325537 12:06:58 - - 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% 0.004 -
0.325534 12:06:48 - - 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% 0.004 -
0.325532 12:05:56 - - 0.0002 0.08% 0.0002 0.08% 0.004 -
0.325529 12:05:48 0.0001 0.04% 0.0002 0.08% 0.0002 0.08% 0.004 -
0.325400 12:05:00 0.0003 0.10% 0.0004 0.12% 0.0004 0.12% 0.0041 -
0.325077 12:04:52 - 0.01% 0.0007 0.22% 0.0007 0.22% 0.0044 -
0.325053 12:04:13 - - 0.0007 0.22% 0.0007 0.22% 0.0044 -
0.325052 12:03:55 0.0003 0.10% 0.0007 0.22% 0.0007 0.22% 0.0044 -
0.325388 12:03:20 0.0002 0.05% 0.0004 0.12% 0.0004 0.12% 0.0041 -
0.325220 12:02:09 - 0.01% 0.0006 0.17% 0.0006 0.17% 0.0043 -
0.325202 12:01:22 - - 0.0006 0.18% 0.0006 0.18% 0.0043 -
0.325204 12:00:59 - 0.01% 0.0006 0.18% 0.0006 0.18% 0.0043 -
0.325179 11:59:54 - - 0.0006 0.18% 0.0006 0.18% 0.0043 -
0.325175 11:59:42 0.0001 0.03% 0.0006 0.19% 0.0006 0.19% 0.0043 -
0.325261 11:58:54 - - 0.0005 0.16% 0.0005 0.16% 0.0042 -
0.325257 11:58:42 - - 0.0005 0.16% 0.0005 0.16% 0.0042 -
0.325263 11:57:57 - 0.01% 0.0005 0.16% 0.0005 0.16% 0.0042 -
0.325283 11:56:55 0.0001 0.02% 0.0005 0.15% 0.0005 0.15% 0.0042 -
0.325229 11:55:59 - - 0.0005 0.17% 0.0005 0.17% 0.0043 -
0.325228 11:55:53 - - 0.0005 0.17% 0.0005 0.17% 0.0043 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی