چین لینک

Chainlink
نرخ فعلی:: 24.05 0.29
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 24.05 0.29

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 24.05 0.29

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد چین لینک

۰۰:۱۶:۵۰
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
چین لینک 0.38 4.24 4.8357 7.4647 11.5597 23.7624

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.95 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.95 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.95 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 25 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.95 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.95%

نقشه پراکنش جغرافیایی چین لینک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی