Centrality

Centrality
نرخ فعلی:: 0.070730 1.91
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.070730 1.91
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.070730 1.91
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۶:۰۳:۴۴

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.070730
قیمت ریالی 16,800
بالاترین قیمت روز 0.073528
پایین ترین قیمت روز 0.069403
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.069403
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۶:۰۳:۴۴
نرخ روز گذشته 0.069403
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 1.91%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0013
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,742,566 ریال
سکه
9,014,085 ریال
دلار
9,020,456 ریال
یورو
9,037,999 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0074 9.4691% 1400/02/21
یک ماه 0.0235 49.8517% 1399/09/22
شش ماه 0.0252 55.4505% 1399/08/28
یک سال 0.0057 7.4215% 1399/02/30
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.07
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.07
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.06
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.06

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.07
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.07
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.06
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.05
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.05
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.05
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.06

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.06 0.06 0.06 0.06 -
حمایت 2 (S2) 0.06 0.06 0.06 0.06 -
حمایت 1 (S1) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07
نقطه پیوت (PP) 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
مقاومت 1 (R1) 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
مقاومت 2 (R2) 0.07 0.07 0.07 0.07 -
مقاومت 3 (R3) 0.07 0.07 0.07 0.07 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/28 0.0675 0.0672 0.0732 0.0704 5% 0.0034
1400/02/27 0.0780 0.0671 0.0780 0.0671 15.14% 0.0102
1400/02/26 0.0723 0.0723 0.0785 0.0772 0.69% 0.0005
1400/02/22 0.0780 0.0749 0.0780 0.0767 1.86% 0.0014
1400/02/21 0.0750 0.0721 0.0799 0.0781 2.10% 0.0016
1400/02/20 0.0744 0.0739 0.0766 0.0765 2.63% 0.002
1400/02/19 0.0786 0.0744 0.0792 0.0746 6.06% 0.0045
1400/02/18 0.0794 0.0779 0.0803 0.0791 0.44% 0.0003
1400/02/17 0.0785 0.0785 0.0794 0.0794 4.45% 0.0035
1400/02/16 0.0878 0.0830 0.0878 0.0830 4.86% 0.004
1400/02/15 0.0851 0.0846 0.0875 0.0870 84.29% 0.0398
1399/09/22 0.0504 0.0472 0.0509 0.0472 6.57% 0.0031
1399/09/21 0.0427 0.0425 0.0649 0.0503 16.71% 0.0072
1399/09/20 0.0427 0.0412 0.0432 0.0431 0.70% 0.0003
1399/09/19 0.0435 0.0425 0.0439 0.0428 1.87% 0.0008
1399/09/18 0.0457 0.0433 0.0460 0.0436 4.59% 0.002
1399/09/17 0.0393 0.0391 0.0457 0.0456 16.33% 0.0064
1399/09/16 0.0383 0.0382 0.0396 0.0392 2.08% 0.0008
1399/09/15 0.0382 0.0374 0.0385 0.0384 0.79% 0.0003
1399/09/14 0.0399 0.0380 0.0426 0.0381 5.25% 0.002
1399/09/13 0.0423 0.0399 0.0424 0.0401 5.24% 0.0021
1399/09/12 0.0403 0.0397 0.0428 0.0422 4.98% 0.002
1399/09/11 0.0422 0.0392 0.0425 0.0402 5.22% 0.0021
1399/09/10 0.0382 0.0382 0.0424 0.0423 11.02% 0.0042
1399/09/9 0.0377 0.0366 0.0383 0.0381 11.02% 0.0042
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.070730 06:03:44 0.0005 0.76% 0.0013 1.91%
0.071267 05:42:54 0.0009 1.33% 0.0019 2.69%
0.072216 05:22:42 0.0008 1.08% 0.0028 4.05%
0.072997 05:02:50 0.0015 2.08% 0.0036 5.18%
0.071509 04:45:44 0.0003 0.37% 0.0021 3.03%
0.071772 04:41:55 0.0003 0.39% 0.0024 3.41%
0.072053 04:29:32 0.0009 1.29% 0.0027 3.82%
0.072984 04:21:45 - 0.02% 0.0036 5.16%
0.073001 04:03:50 0.0009 1.30% 0.0036 5.18%
0.072061 03:42:53 0.0015 2.04% 0.0027 3.83%
0.073528 03:22:44 0.0001 0.20% 0.0041 5.94%
0.073379 03:02:44 0.0001 0.19% 0.004 5.73%
0.073239 02:41:54 0.0002 0.32% 0.0038 5.53%
0.073002 02:21:40 0.002 2.84% 0.0036 5.19%
0.070983 02:03:20 0.001 1.46% 0.0016 2.28%
0.069965 01:41:56 0.0009 1.35% 0.0006 0.81%
0.070913 01:21:37 0.0004 0.52% 0.0015 2.18%
0.070544 01:05:35 0.0011 1.57% 0.0011 1.64%
0.069456 01:03:30 0.0009 1.29% 0.0001 0.08%
0.070351 00:42:48 0.0009 1.35% 0.0009 1.37%
0.069412 00:22:44 - 0.01% - 0.01%
0.069403 00:16:34 - - - -
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی