کَسِل

Castle
نرخ فعلی:: 0.001442 40.27
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.001442 40.27

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.001442 40.27

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کَسِل

در حال حاضر قیمت کَسِل چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کَسِل 0.001442 دلار می باشد

قیمت کَسِل روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کَسِل روز گذشته برابر با 0.001027 دلار بود

قیمت کَسِل نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کَسِل نسبت به روز گذشته 0.0004 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت کَسِل در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کَسِل برابر با 0.001022 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کَسِل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001515 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کَسِل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000981 دلار

قیمت کَسِل نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کَسِل در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 0.001659 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 13.08 درصدی یا 0.000217 دلار کَسِل نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کَسِل نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کَسِل در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 0.000635 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 127.08  درصدی یا 0.000807 دلار کَسِل نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کَسِل نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کَسِل در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 0.000809 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 78.27 درصدی یا 0.000633 دلار کَسِل نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کَسِل نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کَسِل در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 31 تیر 1400  با رقم 0.000706 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 104.13 درصدی یا 0.000736 دلار کَسِل نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کَسِل نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کَسِل در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 بهمن 1399  با رقم 0.000308 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 367.89 درصدی یا 0.001134 دلار کَسِل نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کَسِل تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کَسِل برابر است با 0.090242 دلار که در تاریخ جمعه 25 آبان 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کَسِل چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کَسِل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.53527 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کَسِل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به کَسِل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 127.08 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کَسِل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کَسِل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 78.27 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کَسِل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 31 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کَسِل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  104.13 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کَسِل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به کَسِل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 367.89 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کَسِل نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کَسِل، 127.08 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کَسِل نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کَسِل، 127.08 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کَسِل نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کَسِل،  127.08 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کَسِل نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کَسِل،  127.08 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کَسِل نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 27.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کَسِل،  127.08 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کَسِل نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کَسِل،  127.08 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کَسِل نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 29.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کَسِل،  127.08 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کَسِل

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین