کشا / Cashaa

Cashaa
نرخ فعلی:: 0.045860 21.63
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.045860 21.63
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.045860 21.63
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۲۱ اردیبهشت

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.045860
قیمت ریالی 10,500
بالاترین قیمت روز 0.045860
پایین ترین قیمت روز 0.045860
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.045860
زمان ثبت آخرین نرخ ۲۱ اردیبهشت
نرخ روز گذشته 0.037705
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 21.63%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0082
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,053,570 ریال
سکه
9,012,379 ریال
دلار
9,334,764 ریال
یورو
9,012,166 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0112 32.3865% 1400/02/15
یک ماه 0.0389 555.1429% 1398/03/09
شش ماه 0.0389 555.1429% 1398/03/09
یک سال 0.0389 555.1429% 1398/03/09
سه سال 0.0176 62.1927% 1397/02/22
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.04 0.04 0.04 0.04 -
حمایت 2 (S2) 0.04 0.04 0.04 0.04 -
حمایت 1 (S1) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
نقطه پیوت (PP) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
مقاومت 1 (R1) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
مقاومت 2 (R2) 0.04 0.04 0.04 0.04 -
مقاومت 3 (R3) 0.04 0.04 0.04 0.04 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/18 0.0377 0.0377 0.0377 0.0377 1.18% 0.0004
1400/02/16 0.0349 0.0325 0.0373 0.0373 7.58% 0.0026
1400/02/15 0.0344 0.0335 0.0350 0.0346 394.87% 0.0276
1398/03/9 0.0073 0.0069 0.0073 0.0070 3.47% 0.0002
1398/03/8 0.0079 0.0072 0.0079 0.0072 9.36% 0.0007
1398/03/7 0.0079 0.0078 0.0080 0.0079 0.13% 0
1398/03/6 0.0077 0.0077 0.0081 0.0079 4.22% 0.0003
1398/03/5 0.0078 0.0075 0.0080 0.0076 5.11% 0.0004
1398/03/4 0.0093 0.0080 0.0093 0.0080 15.60% 0.0012
1398/03/3 0.0072 0.0072 0.0096 0.0092 28.56% 0.0021
1398/03/2 0.0074 0.0070 0.0074 0.0072 2.20% 0.0002
1398/03/1 0.0066 0.0064 0.0079 0.0074 13.34% 0.0009
1398/02/31 0.0053 0.0050 0.0093 0.0065 23.73% 0.0012
1398/02/30 0.0058 0.0049 0.0058 0.0052 9.69% 0.0005
1398/02/29 0.0053 0.0052 0.0061 0.0058 8.35% 0.0004
1398/02/28 0.0048 0.0048 0.0056 0.0053 10.91% 0.0005
1398/02/27 0.0056 0.0047 0.0058 0.0048 17.51% 0.0008
1398/02/26 0.0062 0.0055 0.0065 0.0056 10.60% 0.0006
1398/02/25 0.0069 0.0060 0.0071 0.0062 10.84% 0.0007
1398/02/24 0.0073 0.0069 0.0074 0.0069 5.74% 0.0004
1398/02/23 0.0065 0.0065 0.0074 0.0073 11.62% 0.0008
1398/02/22 0.0067 0.0065 0.0070 0.0065 2.66% 0.0002
1398/02/21 0.0064 0.0064 0.0068 0.0067 3.68% 0.0002
1398/02/20 0.0061 0.0061 0.0065 0.0065 5.46% 0.0003
1398/02/19 0.0060 0.0060 0.0061 0.0061 5.46% 0.0003
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.045860 23:08:20 - - 0.0082 21.63%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی