کارتسی

Cartesi
نرخ فعلی:: 0.587676 5.24
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.587676 5.24

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.587676 5.24

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کارتسی

در حال حاضر قیمت کارتسی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کارتسی 0.587676 دلار می باشد

قیمت کارتسی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کارتسی روز گذشته برابر با 0.620477 دلار بود

قیمت کارتسی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کارتسی نسبت به روز گذشته 0.0328 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت کارتسی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کارتسی برابر با 0.618733 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کارتسی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.62404 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کارتسی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.583687 دلار

قیمت کارتسی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کارتسی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 0.665515 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 11.69 درصدی یا 0.077839 دلار کارتسی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کارتسی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کارتسی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 0.65089 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.71  درصدی یا 0.063214 دلار کارتسی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کارتسی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کارتسی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 0.728183 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 19.29 درصدی یا 0.140507 دلار کارتسی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کارتسی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کارتسی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 0.388005 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 51.46 درصدی یا 0.199671 دلار کارتسی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کارتسی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کارتسی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 0.055984 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 949.72 درصدی یا 0.531692 دلار کارتسی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کارتسی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کارتسی برابر است با 1.720408 دلار که در تاریخ یکشنبه 19 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کارتسی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کارتسی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.232697 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کارتسی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کارتسی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.71 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کارتسی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کارتسی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 19.29 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کارتسی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کارتسی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  51.46 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کارتسی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به کارتسی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 949.72 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کارتسی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.86  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کارتسی، 9.71 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کارتسی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کارتسی، 9.71 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کارتسی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کارتسی،  9.71 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کارتسی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کارتسی،  9.71 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کارتسی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کارتسی،  9.71 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کارتسی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 6.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کارتسی،  9.71 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کارتسی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کارتسی،  9.71 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کارتسی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین