کاردانو

Cardano
نرخ فعلی:: 2.27 7.58
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 2.27 7.58
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.27 7.58
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۱:۲۳:۵۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کاردانو 0.22 0.16 0.61 1.1508 2.1923 2.1793

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.27 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.73 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 32.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.27 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.27 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.5%

نقشه پراکنش جغرافیایی کاردانو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی