کاردانو

Cardano
نرخ فعلی:: 2.12 0.47
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 2.12 0.47
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.12 0.47
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه کاردانو

۰۲:۳۳:۵۹
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
2.16 2.10 2.17 2.13 0.02 0.94% 2021/10/24 1400/08/2
2.17 2.14 2.18 2.15 0.01 0.47% 2021/10/23 1400/08/1
2.17 2.14 2.21 2.16 - - 2021/10/22 1400/07/30
2.18 2.15 2.30 2.16 0.01 0.46% 2021/10/21 1400/07/29
2.09 2.09 2.21 2.17 0.07 3.33% 2021/10/20 1400/07/28
2.13 2.10 2.16 2.10 0.04 1.9% 2021/10/19 1400/07/27
2.13 2.11 2.17 2.14 0.02 0.94% 2021/10/18 1400/07/26
2.19 2.11 2.19 2.12 0.06 2.83% 2021/10/17 1400/07/25
2.24 2.18 2.25 2.18 0.05 2.29% 2021/10/16 1400/07/24
2.17 2.14 2.24 2.23 0.05 2.29% 2021/10/15 1400/07/23
2.14 2.09 2.17 2.16 0.03 1.41% 2021/10/13 1400/07/21
2.14 2.08 2.18 2.13 0.02 0.94% 2021/10/12 1400/07/20
2.18 2.13 2.25 2.15 0.09 4.19% 2021/10/11 1400/07/19
2.27 2.22 2.27 2.24 0.02 0.89% 2021/10/10 1400/07/18
2.27 2.22 2.30 2.26 - - 2021/10/09 1400/07/17
2.30 2.26 2.31 2.26 - - 2021/10/08 1400/07/16
2.21 2.16 2.36 2.29 - - 2021/10/07 1400/07/15
2.21 2.19 2.25 2.23 0.01 0.45% 2021/10/05 1400/07/13
2.26 2.16 2.26 2.19 0.03 1.37% 2021/10/04 1400/07/12

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی