کربن فایننس

Carbon Finance
نرخ فعلی:: 0.000045 4.65
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000045 4.65

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000045 4.65

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کربن فایننس

در حال حاضر قیمت کربن فایننس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کربن فایننس 0.000045 دلار می باشد

قیمت کربن فایننس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کربن فایننس روز گذشته برابر با 0.000043 دلار بود

قیمت کربن فایننس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کربن فایننس نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت کربن فایننس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کربن فایننس برابر با 0.000044 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کربن فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000048 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کربن فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000043 دلار

قیمت کربن فایننس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کربن فایننس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 بهمن 1400  با رقم 0.000043 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.65 درصدی یا 0.000002 دلار کربن فایننس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کربن فایننس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کربن فایننس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 0.000036 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 25  درصدی یا 0.000009 دلار کربن فایننس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کربن فایننس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کربن فایننس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.000063 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 28.83 درصدی یا 0.000018 دلار کربن فایننس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کربن فایننس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کربن فایننس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 24 شهریور 1400  با رقم 0.047594 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 99.9 درصدی یا 0.047549 دلار کربن فایننس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کربن فایننس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کربن فایننس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 24 شهریور 1400  با رقم 0.047594 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 99.9 درصدی یا 0.047549 دلار کربن فایننس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کربن فایننس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کربن فایننس برابر است با 0.047594 دلار که در تاریخ چهارشنبه 24 شهریور 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کربن فایننس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کربن فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.521739 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کربن فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به کربن فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 25 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کربن فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کربن فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 28.83 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کربن فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 24 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کربن فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  99.9 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کربن فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 24 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کربن فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 99.9 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کربن فایننس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.7  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کربن فایننس، 25 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کربن فایننس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کربن فایننس، 25 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کربن فایننس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کربن فایننس،  25 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کربن فایننس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کربن فایننس،  25 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کربن فایننس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کربن فایننس،  25 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کربن فایننس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کربن فایننس،  25 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کربن فایننس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 51.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کربن فایننس،  25 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کربن فایننس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین