بی زد ایکس

bZx Protocol
نرخ فعلی:: 0.194703 4.71
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.194703 4.71

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.194703 4.71

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بی زد ایکس

در حال حاضر قیمت بی زد ایکس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بی زد ایکس 0.194703 دلار می باشد

قیمت بی زد ایکس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بی زد ایکس روز گذشته برابر با 0.203882 دلار بود

قیمت بی زد ایکس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بی زد ایکس نسبت به روز گذشته 0.0092 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت بی زد ایکس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بی زد ایکس برابر با 0.203919 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بی زد ایکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.23541 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بی زد ایکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.194703 دلار

قیمت بی زد ایکس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بی زد ایکس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1400  با رقم 0.205434 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.22 درصدی یا 0.010731 دلار بی زد ایکس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بی زد ایکس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بی زد ایکس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 5 دی 1400  با رقم 0.215989 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.85  درصدی یا 0.021286 دلار بی زد ایکس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بی زد ایکس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بی زد ایکس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 0.339634 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 42.67 درصدی یا 0.144931 دلار بی زد ایکس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بی زد ایکس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بی زد ایکس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 4 مرداد 1400  با رقم 0.202032 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.62 درصدی یا 0.007329 دلار بی زد ایکس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بی زد ایکس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بی زد ایکس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 بهمن 1399  با رقم 0.369736 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 47.34 درصدی یا 0.175033 دلار بی زد ایکس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بی زد ایکس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بی زد ایکس برابر است با 1.378126 دلار که در تاریخ دوشنبه 10 شهریور 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بی زد ایکس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بی زد ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 14.463599 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بی زد ایکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 5 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به بی زد ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.85 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بی زد ایکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بی زد ایکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 42.67 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بی زد ایکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 4 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به بی زد ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  3.62 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بی زد ایکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به بی زد ایکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 47.34 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی زد ایکس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.71  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی زد ایکس، 9.85 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی زد ایکس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی زد ایکس، 9.85 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی زد ایکس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی زد ایکس،  9.85 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی زد ایکس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی زد ایکس،  9.85 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی زد ایکس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 40.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی زد ایکس،  9.85 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی زد ایکس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی زد ایکس،  9.85 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی زد ایکس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 54.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی زد ایکس،  9.85 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بی زد ایکس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین