BZEdge

BZEdge
نرخ فعلی:: 0.00055112 208.1
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.00055112 208.1
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.00055112 208.1
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۰:۵۳:۳۱

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.00055112
قیمت ریالی 100
بالاترین قیمت روز 0.001698
پایین ترین قیمت روز 0.00054969
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.001698
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۰:۵۳:۳۱
نرخ روز گذشته 0.001698
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 208.1%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0011
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,899,201 ریال
سکه
8,899,431 ریال
دلار
9,273,752 ریال
یورو
8,996,915 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0004 197.9027% 1399/09/22
یک ماه 0.0004 197.9027% 1399/09/22
شش ماه 0.0004 248.8101% 1399/08/21
یک سال 0.0005 451.12% 1399/02/21
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 -2.44 -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.37
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/20 0.0011 0.0006 0.0018 0.0017 48.31% 0.0006
1400/02/19 0.0018 0.0006 0.0018 0.0012 2.95% 0
1400/02/18 0.0017 0.0006 0.0018 0.0012 46.41% 0.0006
1400/02/17 0.0012 0.0006 0.0017 0.0017 51.40% 0.0006
1400/02/16 0.0012 0.0006 0.0017 0.0011 0.17% 0
1400/02/15 0.0011 0.0006 0.0012 0.0011 520.54% 0.001
1399/09/22 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2.78% 0
1399/09/21 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2.22% 0
1399/09/20 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.55% 0
1399/09/19 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2.73% 0
1399/09/18 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1.06% 0
1399/09/17 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1.05% 0
1399/09/16 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.52% 0
1399/09/15 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.53% 0
1399/09/14 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2.11% 0
1399/09/13 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1.57% 0
1399/09/12 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.53% 0
1399/09/11 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2.11% 0
1399/09/10 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 7.18% 0
1399/09/9 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1.69% 0
1399/09/8 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 4.09% 0
1399/09/7 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 11.11% 0
1399/09/4 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 3.26% 0
1399/09/3 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1.09% 0
1399/09/2 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1.09% 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.00055112 10:53:31 - 0.26% 0.0011 208.10%
0.00054969 10:39:29 0.0005 99.39% 0.0011 208.90%
0.001096 10:23:27 - 0.73% 0.0006 54.93%
0.001104 10:09:28 0.0006 50.18% 0.0006 53.80%
0.001658 09:54:24 - 0.24% - 2.41%
0.001662 09:38:23 - 0.06% - 2.17%
0.001663 09:08:31 - 0.18% - 2.10%
0.001660 08:53:22 - 0.42% - 2.29%
0.001653 08:23:11 - 0.30% - 2.72%
0.001648 08:07:27 - 0.06% 0.0001 3.03%
0.001647 07:53:08 - 0.18% 0.0001 3.10%
0.001644 07:37:18 - 0.85% 0.0001 3.28%
0.001658 07:22:30 - 0.97% - 2.41%
0.001674 07:08:30 - 0.42% - 1.43%
0.001667 06:52:24 - 0.12% - 1.86%
0.001669 06:38:24 - 0.06% - 1.74%
0.001670 06:22:31 - 0.30% - 1.68%
0.001665 06:08:27 - 0.12% - 1.98%
0.001667 05:53:20 - 0.12% - 1.86%
0.001669 05:37:23 - 0.78% - 1.74%
0.001682 05:23:09 - 0.59% - 0.95%
0.001692 05:07:11 - 1.20% - 0.35%
0.001672 04:52:10 - 0.36% - 1.56%
0.001678 04:37:14 - 0.18% - 1.19%
0.001681 04:23:10 - 0.24% - 1.01%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی