بایت دکس

ByteDex
نرخ فعلی:: 0.022192 9.18
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.022192 9.18

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.022192 9.18

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بایت دکس

در حال حاضر قیمت بایت دکس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بایت دکس 0.022192 دلار می باشد

قیمت بایت دکس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بایت دکس روز گذشته برابر با 0.024231 دلار بود

قیمت بایت دکس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بایت دکس نسبت به روز گذشته 0.002 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت بایت دکس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بایت دکس برابر با 0.024188 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بایت دکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.026087 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بایت دکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.021023 دلار

قیمت بایت دکس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بایت دکس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 0.025684 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 13.59 درصدی یا 0.003492 دلار بایت دکس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بایت دکس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بایت دکس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 0.026004 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 14.65  درصدی یا 0.003812 دلار بایت دکس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بایت دکس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بایت دکس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 1 آبان 1400  با رقم 0.053997 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 58.9 درصدی یا 0.031805 دلار بایت دکس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بایت دکس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بایت دکس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 1 آبان 1400  با رقم 0.053997 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 58.9 درصدی یا 0.031805 دلار بایت دکس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بایت دکس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بایت دکس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 1 آبان 1400  با رقم 0.053997 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 58.9 درصدی یا 0.031805 دلار بایت دکس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بایت دکس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بایت دکس برابر است با 0.053997 دلار که در تاریخ شنبه 1 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بایت دکس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بایت دکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.298026 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بایت دکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به بایت دکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 14.65 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بایت دکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 1 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بایت دکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 58.9 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بایت دکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 1 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بایت دکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  58.9 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بایت دکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 1 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بایت دکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 58.9 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بایت دکس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایت دکس، 14.65 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بایت دکس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایت دکس، 14.65 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بایت دکس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایت دکس،  14.65 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بایت دکس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایت دکس،  14.65 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بایت دکس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 28.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایت دکس،  14.65 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بایت دکس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایت دکس،  14.65 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بایت دکس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 31.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایت دکس،  14.65 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بایت دکس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین