بایت بال بایتز / Byteball Bytes

Byteball Bytes
نرخ فعلی:: 25.23 3.37
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 25.23 3.37
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 25.23 3.37
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۵:۵۳:۴۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بایت بال بایتز / Byteball Bytes 0.85 3.32 1.60 3.32 4.43 72.69

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.23 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.23 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 35 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.77 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 38.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.77 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 38.72%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی