بایت بال بایتز / Byteball Bytes

Byteball Bytes
نرخ فعلی:: 69.62 0.11
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 69.62 0.11
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 69.62 0.11
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۵:۰۱:۴۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بایت بال بایتز / Byteball Bytes 10.84 0.0700 47.71 45.98 49.97 131.53

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 68 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.62 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 68 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.62 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 68 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.62 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.62 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 93.39%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی