برنینگ مون

BurningMoon
نرخ فعلی:: 0.004373 7.94
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.004373 7.94

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.004373 7.94

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات برنینگ مون

در حال حاضر قیمت برنینگ مون چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر برنینگ مون 0.004373 دلار می باشد

قیمت برنینگ مون روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت برنینگ مون روز گذشته برابر با 0.00472 دلار بود

قیمت برنینگ مون نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت برنینگ مون نسبت به روز گذشته 0.0003 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت برنینگ مون در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای برنینگ مون برابر با 0.004711 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای برنینگ مون به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.004719 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای برنینگ مون به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.004336 دلار

قیمت برنینگ مون نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر برنینگ مون در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 0.005523 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 20.82 درصدی یا 0.00115 دلار برنینگ مون نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت برنینگ مون نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر برنینگ مون در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 0.00626 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 30.14  درصدی یا 0.001887 دلار برنینگ مون نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت برنینگ مون نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر برنینگ مون در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 0.006238 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 29.89 درصدی یا 0.001865 دلار برنینگ مون نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت برنینگ مون نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر برنینگ مون در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 17 مهر 1400  با رقم 0.003334 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 31.16 درصدی یا 0.001039 دلار برنینگ مون نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت برنینگ مون نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر برنینگ مون در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 17 مهر 1400  با رقم 0.003334 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 31.16 درصدی یا 0.001039 دلار برنینگ مون نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت برنینگ مون تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای برنینگ مون برابر است با 0.010386 دلار که در تاریخ یکشنبه 9 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در برنینگ مون چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به برنینگ مون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 11.127848 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید برنینگ مون چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به برنینگ مون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 30.14 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در برنینگ مون چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به برنینگ مون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 29.89 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در برنینگ مون چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 17 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به برنینگ مون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  31.16 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در برنینگ مون چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 17 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به برنینگ مون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 31.16 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در برنینگ مون نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنینگ مون، 30.14 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در برنینگ مون نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنینگ مون، 30.14 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در برنینگ مون نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنینگ مون،  30.14 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در برنینگ مون نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنینگ مون،  30.14 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در برنینگ مون نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنینگ مون،  30.14 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در برنینگ مون نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 10 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنینگ مون،  30.14 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در برنینگ مون نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنینگ مون،  30.14 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات برنینگ مون

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین