بی تی سی لایت

BTC LITE
نرخ فعلی:: 0.003045 2.2
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.003045 2.2
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.003045 2.2
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

بی تی سی لایت در روز جاری

۱۹:۳۵:۲۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.003045 19:35:26 - 0.20% 0.0001 2.20% 0.0001 2.20% - -
0.003051 19:28:37 - 0.07% 0.0001 2% 0.0001 2% - -
0.003053 19:19:54 - 0.23% 0.0001 1.93% 0.0001 1.93% - -
0.003046 19:11:19 - 0.07% 0.0001 2.17% 0.0001 2.17% - -
0.003048 19:05:34 - 0.33% 0.0001 2.10% 0.0001 2.10% - -
0.003038 18:50:01 - 0.07% 0.0001 2.44% 0.0001 2.44% - -
0.003040 18:35:28 - 0.23% 0.0001 2.37% 0.0001 2.37% - -
0.003047 18:28:59 - 0.13% 0.0001 2.13% 0.0001 2.13% - -
0.003051 18:20:09 - 0.10% 0.0001 2% 0.0001 2% - -
0.003054 18:11:24 - 0.07% 0.0001 1.90% 0.0001 1.90% - -
0.003056 18:05:54 - 0.13% 0.0001 1.83% 0.0001 1.83% - -
0.003052 17:50:28 - 0.16% 0.0001 1.97% 0.0001 1.97% - -
0.003047 17:35:30 - 0.13% 0.0001 2.13% 0.0001 2.13% - -
0.003051 17:20:31 - 0.39% 0.0001 2% 0.0001 2% - -
0.003039 17:11:29 - 0.26% 0.0001 2.40% 0.0001 2.40% - -
0.003031 17:05:45 - 0.23% 0.0001 2.67% 0.0001 2.67% - -
0.003038 16:35:37 - 0.46% 0.0001 2.44% 0.0001 2.44% - -
0.003052 16:29:25 - 0.10% 0.0001 1.97% 0.0001 1.97% - -
0.003055 16:20:24 - 0.59% 0.0001 1.87% 0.0001 1.87% - -
0.003073 16:11:27 - 0.10% - 1.27% - 1.27% - -
0.003076 16:05:47 - 0.10% - 1.17% - 1.17% - -
0.003073 15:50:27 - 0.29% - 1.27% - 1.27% - -
0.003082 15:35:38 - 0.03% - 0.97% - 0.97% - -
0.003083 15:28:57 - 0.26% - 0.94% - 0.94% - -
0.003075 15:23:27 - 0.10% - 1.20% - 1.20% - -
0.003078 15:11:34 - 0.10% - 1.10% - 1.10% - -
0.003081 15:05:36 - 0.10% - 1.01% - 1.01% - -
0.003078 14:50:40 - 0.07% - 1.10% - 1.10% - -
0.003076 14:35:52 - 0.03% - 1.17% - 1.17% - -
0.003075 14:29:29 - 0.07% - 1.20% - 1.20% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی