بی تی سی لایت

BTC Lite
نرخ فعلی:: 0.001764 0.8
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.001764 0.8

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.001764 0.8

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بی تی سی لایت

در حال حاضر قیمت بی تی سی لایت چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بی تی سی لایت 0.001764 دلار می باشد

قیمت بی تی سی لایت روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بی تی سی لایت روز گذشته برابر با 0.001764 دلار بود

قیمت بی تی سی لایت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بی تی سی لایت نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت بی تی سی لایت در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بی تی سی لایت برابر با 0.001761 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بی تی سی لایت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001794 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بی تی سی لایت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001746 دلار

قیمت بی تی سی لایت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بی تی سی لایت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 27 دی 1400  با رقم 0.002959 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 40.38 درصدی یا 0.001195 دلار بی تی سی لایت نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بی تی سی لایت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بی تی سی لایت در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 دی 1400  با رقم 0.003052 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 42.2  درصدی یا 0.001288 دلار بی تی سی لایت نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بی تی سی لایت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بی تی سی لایت در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 2 آبان 1400  با رقم 0.001841 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.19 درصدی یا 0.000077 دلار بی تی سی لایت نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بی تی سی لایت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بی تی سی لایت در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 مرداد 1400  با رقم 0.002014 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 12.39 درصدی یا 0.00025 دلار بی تی سی لایت نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بی تی سی لایت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بی تی سی لایت در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 5 بهمن 1399  با رقم 0.003526 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 49.96 درصدی یا 0.001762 دلار بی تی سی لایت نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بی تی سی لایت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بی تی سی لایت برابر است با 0.013687 دلار که در تاریخ یکشنبه 21 دی 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بی تی سی لایت چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بی تی سی لایت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.206733 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بی تی سی لایت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به بی تی سی لایت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 42.2 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بی تی سی لایت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 2 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بی تی سی لایت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.19 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بی تی سی لایت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 2 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به بی تی سی لایت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  12.39 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بی تی سی لایت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 5 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به بی تی سی لایت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 49.96 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی تی سی لایت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی تی سی لایت، 42.2 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی تی سی لایت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی تی سی لایت، 42.2 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی تی سی لایت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی تی سی لایت،  42.2 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی تی سی لایت نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 31.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی تی سی لایت،  42.2 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی تی سی لایت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 40.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی تی سی لایت،  42.2 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی تی سی لایت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 43.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی تی سی لایت،  42.2 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی تی سی لایت نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 50.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی تی سی لایت،  42.2 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بی تی سی لایت

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین