بی تی ای پروتکل

BTA Protocol
نرخ فعلی:: 0.000797 7.4
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000797 7.4

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000797 7.4

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بی تی ای پروتکل

در حال حاضر قیمت بی تی ای پروتکل چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بی تی ای پروتکل 0.000797 دلار می باشد

قیمت بی تی ای پروتکل روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بی تی ای پروتکل روز گذشته برابر با 0.000856 دلار بود

قیمت بی تی ای پروتکل نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بی تی ای پروتکل نسبت به روز گذشته 0.0001 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت بی تی ای پروتکل در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بی تی ای پروتکل برابر با 0.000863 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بی تی ای پروتکل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000901 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بی تی ای پروتکل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000787 دلار

قیمت بی تی ای پروتکل نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بی تی ای پروتکل در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 28 دی 1400  با رقم 0.001111 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 28.26 درصدی یا 0.000314 دلار بی تی ای پروتکل نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بی تی ای پروتکل نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بی تی ای پروتکل در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 4 دی 1400  با رقم 0.001458 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 45.33  درصدی یا 0.000661 دلار بی تی ای پروتکل نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بی تی ای پروتکل نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بی تی ای پروتکل در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 0.002014 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 60.43 درصدی یا 0.001217 دلار بی تی ای پروتکل نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بی تی ای پروتکل نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بی تی ای پروتکل در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 3 مرداد 1400  با رقم 0.003971 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 79.93 درصدی یا 0.003174 دلار بی تی ای پروتکل نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بی تی ای پروتکل نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بی تی ای پروتکل در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 13 فروردین 1400  با رقم 0.066684 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 98.8 درصدی یا 0.065887 دلار بی تی ای پروتکل نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بی تی ای پروتکل تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بی تی ای پروتکل برابر است با 0.07144 دلار که در تاریخ شنبه 14 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بی تی ای پروتکل چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بی تی ای پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.465116 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بی تی ای پروتکل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 4 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به بی تی ای پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 45.33 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بی تی ای پروتکل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بی تی ای پروتکل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 60.43 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بی تی ای پروتکل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 3 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به بی تی ای پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  79.93 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بی تی ای پروتکل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 13 فروردین 1400 بخشی از سرمایه خود را به بی تی ای پروتکل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 98.8 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی تی ای پروتکل نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.15  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی تی ای پروتکل، 45.33 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی تی ای پروتکل نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 4.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی تی ای پروتکل، 45.33 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی تی ای پروتکل نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی تی ای پروتکل،  45.33 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی تی ای پروتکل نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 33.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی تی ای پروتکل،  45.33 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی تی ای پروتکل نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 45.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی تی ای پروتکل،  45.33 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی تی ای پروتکل نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 48.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی تی ای پروتکل،  45.33 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی تی ای پروتکل نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 56.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی تی ای پروتکل،  45.33 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بی تی ای پروتکل

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین