Brickblock

Brickblock
نرخ فعلی:: 0.003102 0.16
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.003102 0.16
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.003102 0.16
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۵:۲۰:۵۳

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.003102
قیمت ریالی 700
بالاترین قیمت روز 0.003129
پایین ترین قیمت روز 0.003018
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.003097
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۵:۲۰:۵۳
نرخ روز گذشته 0.003097
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.16%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,706,327 ریال
سکه
9,165,681 ریال
دلار
8,997,004 ریال
یورو
9,193,842 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0017 114.8199% 1400/02/17
یک ماه 0.0246 88.8095% 1399/08/25
شش ماه 0.0246 88.8095% 1399/08/25
یک سال 0.0015 89.7445% 1399/02/29
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/27 0.0046 0.00 0.0175 0.0031 49.85% 0.0015
1400/02/26 0.0043 0.0043 0.0050 0.0046 217.45% 0.0031
1400/02/17 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 839.54% 0.0121
1400/02/16 0.0136 0.0014 0.0136 0.0136 839.54% 0.0121
1400/02/15 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 1,819.67% 0.0263
1399/08/25 0.0277 0.0277 0.0277 0.0277 0.53% 0.0001
1399/08/22 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.72% 0.0002
1399/08/21 0.0278 0.0278 0.0278 0.0278 2.89% 0.0008
1399/08/20 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 1.39% 0.0004
1399/08/19 0.0266 0.0266 0.0266 0.0266 1.78% 0.0005
1399/08/18 0.0271 0.0271 0.0271 0.0271 1.43% 0.0004
1399/08/17 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 13.72% 0.0033
1399/08/15 0.0242 0.0242 0.0242 0.0242 5.62% 0.0013
1399/08/14 0.0229 0.0229 0.0229 0.0229 1.15% 0.0003
1399/08/12 0.0231 0.0231 0.0231 0.0231 0.68% 0.0002
1399/08/9 0.0233 0.0230 0.0233 0.0230 2.14% 0.0005
1399/08/8 0.0233 0.0233 0.0235 0.0235 1.02% 0.0002
1399/06/31 0.0232 0.0232 0.0232 0.0232 5.93% 0.0014
1399/06/26 0.0245 0.0242 0.0246 0.0246 1.23% 0.0003
1399/06/25 0.0251 0.0243 0.0251 0.0243 5.43% 0.0013
1399/06/24 0.0246 0.0243 0.0256 0.0256 0.39% 0.0001
1399/06/23 0.0257 0.0257 0.0257 0.0257 13.10% 0.003
1399/06/17 0.0228 0.0228 0.0228 0.0228 58.48% 0.0133
1399/05/28 0.0361 0.0361 0.0361 0.0361 84.09% 0.0165
1399/04/28 0.0196 0.0196 0.0196 0.0196 84.09% 0.0165
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.003102 05:20:53 - 0.26% - 0.16%
0.003110 05:03:19 - 0.03% - 0.42%
0.003109 05:01:43 - 0.88% - 0.39%
0.003082 04:46:58 - 1.31% - 0.49%
0.003042 04:41:12 - 0.66% 0.0001 1.81%
0.003062 04:21:12 - 1.46% - 1.14%
0.003018 04:01:59 - 0.53% 0.0001 2.62%
0.003034 03:43:04 - 0.23% 0.0001 2.08%
0.003027 03:41:08 - 0.10% 0.0001 2.31%
0.003024 03:23:58 - 0.13% 0.0001 2.41%
0.003020 03:21:12 - 1.49% 0.0001 2.55%
0.003065 03:03:19 - 0.03% - 1.04%
0.003066 03:01:43 - 0.26% - 1.01%
0.003074 02:48:58 - 0.26% - 0.75%
0.003066 02:41:08 - 0.95% - 1.01%
0.003095 02:20:56 - 0.48% - 0.06%
0.003110 02:04:19 - 0.06% - 0.42%
0.003112 02:02:16 - 0.29% - 0.48%
0.003121 01:43:10 - 0.03% - 0.77%
0.003122 01:41:13 - 0.22% - 0.81%
0.003129 01:24:53 - 0.19% - 1.03%
0.003123 01:22:20 - 0.32% - 0.84%
0.003113 01:02:04 - 0.52% - 0.52%
0.003097 00:46:08 - 0.10% - -
0.003094 00:42:34 - 0.06% - 0.10%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی