برند پد فایننس

BrandPad Finance
نرخ فعلی:: 0.050808 3.55
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.050808 3.55

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.050808 3.55

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات برند پد فایننس

در حال حاضر قیمت برند پد فایننس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر برند پد فایننس 0.050808 دلار می باشد

قیمت برند پد فایننس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت برند پد فایننس روز گذشته برابر با 0.049448 دلار بود

قیمت برند پد فایننس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت برند پد فایننس نسبت به روز گذشته 0.0014 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت برند پد فایننس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای برند پد فایننس برابر با 0.04885 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای برند پد فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.055624 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای برند پد فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.048298 دلار

قیمت برند پد فایننس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر برند پد فایننس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 بهمن 1400  با رقم 0.052473 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.17 درصدی یا 0.001665 دلار برند پد فایننس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت برند پد فایننس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر برند پد فایننس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 دی 1400  با رقم 0.096017 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 47.08  درصدی یا 0.045209 دلار برند پد فایننس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت برند پد فایننس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر برند پد فایننس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 0.040384 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 25.81 درصدی یا 0.010424 دلار برند پد فایننس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت برند پد فایننس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر برند پد فایننس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.048933 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.83 درصدی یا 0.001875 دلار برند پد فایننس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت برند پد فایننس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر برند پد فایننس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.048933 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.83 درصدی یا 0.001875 دلار برند پد فایننس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت برند پد فایننس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای برند پد فایننس برابر است با 0.237022 دلار که در تاریخ یکشنبه 21 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در برند پد فایننس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به برند پد فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.855252 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید برند پد فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به برند پد فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 47.08 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در برند پد فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به برند پد فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 25.81 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در برند پد فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به برند پد فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  3.83 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در برند پد فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به برند پد فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.83 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در برند پد فایننس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.4  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برند پد فایننس، 47.08 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در برند پد فایننس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برند پد فایننس، 47.08 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در برند پد فایننس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برند پد فایننس،  47.08 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در برند پد فایننس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برند پد فایننس،  47.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در برند پد فایننس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برند پد فایننس،  47.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در برند پد فایننس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 41.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برند پد فایننس،  47.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در برند پد فایننس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 49.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برند پد فایننس،  47.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات برند پد فایننس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین