بُلت دالر

Bolt Dollar
نرخ فعلی:: 0.079672 5.9
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.079672 5.9

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.079672 5.9

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بُلت دالر

در حال حاضر قیمت بُلت دالر چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بُلت دالر 0.079672 دلار می باشد

قیمت بُلت دالر روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بُلت دالر روز گذشته برابر با 0.084374 دلار بود

قیمت بُلت دالر نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بُلت دالر نسبت به روز گذشته 0.0047 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت بُلت دالر در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بُلت دالر برابر با 0.084342 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بُلت دالر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.084573 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بُلت دالر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.076305 دلار

قیمت بُلت دالر نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بُلت دالر در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 0.148192 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 46.23 درصدی یا 0.06852 دلار بُلت دالر نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بُلت دالر نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بُلت دالر در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 0.081597 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.35  درصدی یا 0.001925 دلار بُلت دالر نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بُلت دالر نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بُلت دالر در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 0.044006 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 81.04 درصدی یا 0.035666 دلار بُلت دالر نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بُلت دالر نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بُلت دالر در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 27 تیر 1400  با رقم 0.091035 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 12.48 درصدی یا 0.011363 دلار بُلت دالر نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بُلت دالر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بُلت دالر در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 دی 1399  با رقم 0.033291 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 139.31 درصدی یا 0.046381 دلار بُلت دالر نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بُلت دالر تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بُلت دالر برابر است با 1.477767 دلار که در تاریخ جمعه 1 اسفند 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بُلت دالر چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بُلت دالر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.683748 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بُلت دالر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بُلت دالر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.35 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بُلت دالر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بُلت دالر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 81.04 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بُلت دالر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 27 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بُلت دالر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  12.48 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بُلت دالر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به بُلت دالر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 139.31 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بُلت دالر نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.64  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بُلت دالر، 2.35 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بُلت دالر نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بُلت دالر، 2.35 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بُلت دالر نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بُلت دالر،  2.35 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بُلت دالر نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بُلت دالر،  2.35 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بُلت دالر نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بُلت دالر،  2.35 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بُلت دالر نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 9.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بُلت دالر،  2.35 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بُلت دالر نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بُلت دالر،  2.35 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بُلت دالر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین