Bob's Repair

Bob's Repair
نرخ فعلی:: 0.007796 0
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.007796 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.007796 0
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۰ مرداد

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.007796
قیمت ریالی 2,000
بالاترین قیمت روز 0.007796
پایین ترین قیمت روز 0.007796
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار -
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۰ مرداد
نرخ روز گذشته 0.007796
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
12,220,243 ریال
سکه
12,095,351 ریال
دلار
12,169,492 ریال
یورو
11,671,871 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0001 0.9845% 1400/05/04
یک ماه 0.0025 47.6236% 1400/04/04
شش ماه 0.0056 258.7023% 1399/03/04
یک سال 0.0056 258.7023% 1399/03/04
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 - -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 - 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 - 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 - -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/05/10 0.0078 0.0078 0.0078 0.0078 32.07% 0.0025
1400/05/7 0.0103 0.0077 0.0103 0.0103 0.25% 0
1400/05/6 0.0077 0.0077 0.0103 0.0103 99.69% 0.0051
1400/05/5 0.0051 0.0051 0.0077 0.0051 50.11% 0.0026
1400/05/4 0.0077 0.0051 0.0077 0.0077 0.04% 0
1400/05/3 0.0051 0.0051 0.0077 0.0077 0.01% 0
1400/05/2 0.0052 0.0051 0.0077 0.0077 0.25% 0
1400/05/1 0.0077 0.0052 0.0077 0.0077 50.20% 0.0026
1400/04/31 0.0074 0.0052 0.0075 0.0052 41.55% 0.0021
1400/04/30 0.0076 0.0072 0.0076 0.0073 41.35% 0.0021
1400/04/29 0.0077 0.0052 0.0077 0.0052 48.14% 0.0025
1400/04/28 0.0077 0.0052 0.0077 0.0076 0.50% 0
1400/04/27 0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 12.32% 0.0008
1400/04/26 0.0057 0.0057 0.0068 0.0068 23.59% 0.0013
1400/04/25 0.0071 0.0055 0.0071 0.0055 1.43% 0.0001
1400/04/24 0.0070 0.0055 0.0070 0.0055 1.12% 0.0001
1400/04/23 0.0076 0.0055 0.0076 0.0055 31.59% 0.0017
1400/04/22 0.0072 0.0072 0.0073 0.0073 4.85% 0.0004
1400/04/21 0.0075 0.0075 0.0076 0.0076 1.80% 0.0001
1400/04/20 0.0076 0.0054 0.0077 0.0077 9.75% 0.0007
1400/04/18 0.0078 0.0071 0.0078 0.0071 34.62% 0.0018
1400/04/17 0.0055 0.0052 0.0075 0.0052 0.93% 0
1400/04/16 0.0053 0.0053 0.0053 0.0053 48.53% 0.0026
1400/04/15 0.0054 0.0054 0.0079 0.0079 49.32% 0.0026
1400/04/14 0.0053 0.0053 0.0053 0.0053 49.32% 0.0026
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی