بلیزر کوین

BlazerCoin
نرخ فعلی:: 0.000421 1.2
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000421 1.2

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000421 1.2

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بلیزر کوین

در حال حاضر قیمت بلیزر کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بلیزر کوین 0.000421 دلار می باشد

قیمت بلیزر کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بلیزر کوین روز گذشته برابر با 0.000417 دلار بود

قیمت بلیزر کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بلیزر کوین نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت بلیزر کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بلیزر کوین برابر با 0.000419 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بلیزر کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000425 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بلیزر کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000412 دلار

قیمت بلیزر کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بلیزر کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 دی 1400  با رقم 0.000428 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.63 درصدی یا 0.000007 دلار بلیزر کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بلیزر کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بلیزر کوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 0.000464 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.26  درصدی یا 0.000043 دلار بلیزر کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بلیزر کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بلیزر کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 28 مهر 1400  با رقم 0.000643 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 34.47 درصدی یا 0.000222 دلار بلیزر کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بلیزر کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بلیزر کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 29 تیر 1400  با رقم 0.000308 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 36.61 درصدی یا 0.000113 دلار بلیزر کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بلیزر کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بلیزر کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 بهمن 1399  با رقم 0.000361 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 16.7 درصدی یا 0.00006 دلار بلیزر کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بلیزر کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بلیزر کوین برابر است با 0.011174 دلار که در تاریخ چهارشنبه 2 اسفند 1396  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بلیزر کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بلیزر کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.184834 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بلیزر کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بلیزر کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.26 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بلیزر کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 28 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بلیزر کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 34.47 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بلیزر کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 29 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بلیزر کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  36.61 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بلیزر کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به بلیزر کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 16.7 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بلیزر کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.41  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بلیزر کوین، 9.26 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بلیزر کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بلیزر کوین، 9.26 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بلیزر کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بلیزر کوین،  9.26 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بلیزر کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بلیزر کوین،  9.26 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بلیزر کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 19.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بلیزر کوین،  9.26 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بلیزر کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بلیزر کوین،  9.26 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بلیزر کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بلیزر کوین،  9.26 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بلیزر کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین