شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Bitspace

Bitspace
نرخ فعلی:: 0.00006719 0
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.00006719 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.00006719 0
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه ۲ دی

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0 0.04% 2019/12/23 1398/10/2
0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0 133.52% 2019/12/22 1398/10/1
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.59% 2019/12/21 1398/09/30
0.0003 0.0000 0.0003 0.0000 0.0003 995.68% 2019/12/20 1398/09/29
0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0 1.95% 2019/12/04 1398/09/13
0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0 3.71% 2019/12/03 1398/09/12
0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0 5.7% 2019/11/22 1398/09/1
0.0005 0.0003 0.0005 0.0003 0 13.34% 2019/11/21 1398/08/30
0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0001 18.75% 2019/11/15 1398/08/24
0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0001 18.75% 2019/10/01 1398/07/9

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی