بیت شیرز

BitShares
نرخ فعلی:: 0.050456 1.86
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.050456 1.86
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.050456 1.86
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

بیت شیرز در روز جاری

۰۲:۲۰:۰۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.050456 02:20:05 0.0001 0.12% 0.0009 1.86% 0.0009 1.86% - -
0.050516 02:11:27 0.0003 0.66% 0.001 1.98% 0.001 1.98% 0.0001 -
0.050183 02:05:28 0.0002 0.46% 0.0006 1.30% 0.0006 1.30% 0.0002 -
0.050416 01:49:59 0.0008 1.59% 0.0009 1.77% 0.0009 1.77% - -
0.049629 01:35:13 0.0001 0.26% 0.0001 0.19% 0.0001 0.19% 0.0008 -
0.049501 01:28:30 0.0002 0.38% - 0.07% - 0.07% 0.0009 -
0.049314 01:19:35 - 0.03% 0.0002 0.45% 0.0002 0.45% 0.0011 -
0.049328 01:10:47 - 0.10% 0.0002 0.42% 0.0002 0.42% 0.0011 -
0.049281 01:04:49 0.0003 0.62% 0.0003 0.52% 0.0003 0.52% 0.0011 -
0.049589 00:49:37 0.0003 0.62% 0.0001 0.10% 0.0001 0.10% 0.0008 -
0.049894 00:34:48 0.0002 0.30% 0.0004 0.72% 0.0004 0.72% 0.0005 -
0.050045 00:28:30 0.0004 0.88% 0.0005 1.03% 0.0005 1.03% 0.0004 -
0.049607 00:19:40 0.0001 0.14% 0.0001 0.14% 0.0001 0.14% 0.0008 -
0.049537 00:16:44 - - - - - - 0.0009 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی