بیتو پرو اکسچنج توکن

BitoPro Exchange Token
نرخ فعلی:: 0.068297 0.34
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.068297 0.34

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.068297 0.34

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بیتو پرو اکسچنج توکن

در حال حاضر قیمت بیتو پرو اکسچنج توکن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بیتو پرو اکسچنج توکن 0.068297 دلار می باشد

قیمت بیتو پرو اکسچنج توکن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بیتو پرو اکسچنج توکن روز گذشته برابر با 0.068526 دلار بود

قیمت بیتو پرو اکسچنج توکن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بیتو پرو اکسچنج توکن نسبت به روز گذشته 0.0002 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت بیتو پرو اکسچنج توکن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بیتو پرو اکسچنج توکن برابر با 0.068527 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بیتو پرو اکسچنج توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.068583 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بیتو پرو اکسچنج توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.067791 دلار

قیمت بیتو پرو اکسچنج توکن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیتو پرو اکسچنج توکن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 دی 1400  با رقم 0.0701 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.57 درصدی یا 0.001803 دلار بیتو پرو اکسچنج توکن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بیتو پرو اکسچنج توکن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیتو پرو اکسچنج توکن در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 0.070754 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.47  درصدی یا 0.002457 دلار بیتو پرو اکسچنج توکن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بیتو پرو اکسچنج توکن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیتو پرو اکسچنج توکن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 28 مهر 1400  با رقم 0.075761 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.85 درصدی یا 0.007464 دلار بیتو پرو اکسچنج توکن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بیتو پرو اکسچنج توکن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیتو پرو اکسچنج توکن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 29 تیر 1400  با رقم 0.061045 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 11.87 درصدی یا 0.007252 دلار بیتو پرو اکسچنج توکن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بیتو پرو اکسچنج توکن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیتو پرو اکسچنج توکن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 بهمن 1399  با رقم 0.049709 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 37.39 درصدی یا 0.018588 دلار بیتو پرو اکسچنج توکن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بیتو پرو اکسچنج توکن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بیتو پرو اکسچنج توکن برابر است با 0.087848 دلار که در تاریخ جمعه 20 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بیتو پرو اکسچنج توکن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بیتو پرو اکسچنج توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.96397 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بیتو پرو اکسچنج توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیتو پرو اکسچنج توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.47 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بیتو پرو اکسچنج توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 28 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیتو پرو اکسچنج توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.85 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بیتو پرو اکسچنج توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 29 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیتو پرو اکسچنج توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  11.87 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بیتو پرو اکسچنج توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به بیتو پرو اکسچنج توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 37.39 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیتو پرو اکسچنج توکن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیتو پرو اکسچنج توکن، 3.47 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیتو پرو اکسچنج توکن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیتو پرو اکسچنج توکن، 3.47 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیتو پرو اکسچنج توکن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیتو پرو اکسچنج توکن،  3.47 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیتو پرو اکسچنج توکن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیتو پرو اکسچنج توکن،  3.47 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیتو پرو اکسچنج توکن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 19.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیتو پرو اکسچنج توکن،  3.47 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیتو پرو اکسچنج توکن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیتو پرو اکسچنج توکن،  3.47 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیتو پرو اکسچنج توکن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیتو پرو اکسچنج توکن،  3.47 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بیتو پرو اکسچنج توکن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین