بیت کوین

Bitcoin
نرخ فعلی:: 58,601.32 6.45
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 58,601.32 6.45

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 58,601.32 6.45

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد بیت کوین

۲۱:۰۴:۱۳
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بیت کوین 3,867.27 2,470.87 2,020.8167 22,903.7136 40,883.9050 54,343.90

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 58,046 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 555.32 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 60,861 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,259.68 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.86%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 54,472 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,129.32 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 46,348 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,253.32 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.44%

نقشه پراکنش جغرافیایی بیت کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی