بیت کش / Bitcoin Cash

Bitcoin Cash
نرخ فعلی:: 339.91 7.19
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 339.91 7.19
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 339.91 7.19
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۷:۳۶:۵۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بیت کش / Bitcoin Cash 22.72 84.76 64.86 111.43 132.49 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 263 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 76.91 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 29.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 261 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 78.91 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 30.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 246 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 93.91 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 38.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 250 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 89.91 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 35.96%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی