بیت کوین کش

Bitcoin Cash
نرخ فعلی:: 579.78 4.64
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 579.78 4.64

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 579.78 4.64

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

بیت کوین کش در بازارهای جهانی

صرافی جفت ارزی قیمت (دلار) قیمت حجم سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
 آپ بیت
آپ بیت
upbit
BCH / KRW
$ 604.35 722700.00 KRW 11.40 M (1.06%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:26
 آپ بیت
آپ بیت
upbit
BCH / BTC
$ 582.08 0.00991800 BTC 27.92 K (0%) 19.37 K (0.08%)
17.358 K
2.009 K
08 آذر 1400 - 21:26
آی دی سی ام
آی دی سی ام
idcm
BCH / USDT
$ 582.89 580.18 USDT 27.22 M (3.44%) 195.68 K (3.54%)
93.662 K
102.022 K
08 آذر 1400 - 21:26
استلار دیسنترالایزد
استلار دیسنترالایزد
stellar-decentralized-exchange
BCH / XLM
$ 668.88 1786.00 XLM 0.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
23 آبان 1400 - 15:57
اف تی ایکس
اف تی ایکس
ftx
BCH / USDT
$ 582.38 579.83 USDT 3.12 M (0.1%) 1.37 M (0.92%)
666.642 K
699.396 K
08 آذر 1400 - 21:29
اف تی ایکس
اف تی ایکس
ftx
BCH / BTC
$ 580.23 0.00987400 BTC 472.29 K (0.02%) 837.27 K (0.56%)
527.527 K
309.744 K
08 آذر 1400 - 21:29
اف تی ایکس یو اس
اف تی ایکس یو اس
ftx-us
BCH / USDT
$ 582.18 579.88 USDT 3.97 M (0.93%) 10.67 M (2.07%)
5.242 M
5.427 M
08 آذر 1400 - 21:28
اف تی ایکس یو اس
اف تی ایکس یو اس
ftx-us
BCH / BTC
$ 581.85 0.00989400 BTC 1.58 M (0.37%) 10.31 M (2%)
5.346 M
4.960 M
08 آذر 1400 - 21:28
اف تی ایکس یو اس
اف تی ایکس یو اس
ftx-us
BCH / USDT
$ 580.27 580.27 USDT 2.94 M (0.69%) 10.26 M (1.99%)
5.111 M
5.149 M
08 آذر 1400 - 21:28
ام ای ایکس سی
ام ای ایکس سی
mexc-global
BCH / USDT
$ 571.99 569.04 USDT 7.99 M (1.15%) 192.10 K (0.26%)
-
192.099 K
08 آذر 1400 - 21:21
اوشن ای ایکس
اوشن ای ایکس
oceanex
BCH / VET
$ 582.10 4781.00 VET 2.31 M (2.11%) 10.27 K (1.97%)
9.445 K
822.347
08 آذر 1400 - 21:26
اوشن ای ایکس
اوشن ای ایکس
oceanex
BCH / USDT
$ 582.72 580.41 USDT 1.25 M (1.14%) 11.16 K (2.14%)
5.986 K
5.177 K
08 آذر 1400 - 21:26
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
BCH / USDK
$ 578.83 578.89 USDK 6.45 M (0.1%) 226.32 K (0.26%)
110.141 K
116.176 K
08 آذر 1400 - 21:29
اکسمو
اکسمو
exmo
BCH / EUR
$ 582.29 515.74 EUR 387.33 K (0.31%) 24.23 K (0.25%)
12.743 K
11.490 K
08 آذر 1400 - 21:25
اکسمو
اکسمو
exmo
BCH / UAH
$ 587.90 15928.91 UAH 116.90 K (0.09%) 223.69 (0%)
111.091
112.602
08 آذر 1400 - 21:26
اکسمو
اکسمو
exmo
BCH / ETH
$ 581.28 0.13032200 ETH 356.31 K (0.28%) 862.92 (0.01%)
803.769
59.151
08 آذر 1400 - 21:26
اکسمو
اکسمو
exmo
BCH / USDT
$ 600.18 600.18 USDT 1.14 M (0.91%) 101.35 K (1.05%)
51.422 K
49.925 K
08 آذر 1400 - 21:25
اکسمو
اکسمو
exmo
BCH / RUB
$ 566.65 42813.41 RUB 427.28 K (0.34%) 27.45 K (0.28%)
13.725 K
13.726 K
08 آذر 1400 - 21:25
اکسمو
اکسمو
exmo
BCH / USDT
$ 583.68 580.39 USDT 414.22 K (0.33%) 18.14 K (0.19%)
9.404 K
8.739 K
08 آذر 1400 - 21:25
اکسمو
اکسمو
exmo
BCH / BTC
$ 581.81 0.00988681 BTC 850.43 K (0.68%) 75.47 K (0.78%)
41.200 K
34.275 K
08 آذر 1400 - 21:25
ای ای ایکس
ای ای ایکس
aax
BCH / USDT
$ 533.63 530.63 USDT 15.59 M (7.09%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:26
ایندپندنت رزرو
ایندپندنت رزرو
independent-reserve
BCH / NZD
$ 581.04 851.38 NZD 23.17 K (0.05%) 43.36 K (0.33%)
14.357 K
29.002 K
08 آذر 1400 - 21:26
ایندپندنت رزرو
ایندپندنت رزرو
independent-reserve
BCH / AUD
$ 579.79 811.90 AUD 23.21 K (0.05%) 25.47 K (0.2%)
10.848 K
14.618 K
08 آذر 1400 - 21:26
ایندپندنت رزرو
ایندپندنت رزرو
independent-reserve
BCH / USDT
$ 577.95 577.95 USDT 23.18 K (0.05%) 43.13 K (0.33%)
14.281 K
28.848 K
08 آذر 1400 - 21:26
بانککس
بانککس
bankcex
BCH / BTC
$ 570.40 0.00970000 BTC 492.43 K (0.77%) 17.06 K (0.42%)
16.911 K
144.882
08 آذر 1400 - 21:26
بای باکس
بای باکس
bibox
BCH / ETH
$ 579.67 0.13038564 ETH 1.09 M (0.7%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:26
بای باکس
بای باکس
bibox
BCH / BTC
$ 580.11 0.00988459 BTC 1.11 M (0.71%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:26
بای باکس
بای باکس
bibox
BCH / USDT
$ 580.68 578.39 USDT 652.32 K (0.42%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:26
باینانس
باینانس
binance
BCH / BTC
$ 581.39 0.00988000 BTC 7.29 M (0.03%) 1.04 M (0.16%)
523.557 K
515.370 K
08 آذر 1400 - 21:28
باینانس
باینانس
binance
BCH / USDT
$ 583.32 580.00 USDT 53.78 M (0.2%) 2.18 M (0.33%)
1.049 M
1.133 M
08 آذر 1400 - 21:28
باینانس
باینانس
binance
BCH / TUSD
$ 660.01 659.00 TUSD 68.58 K (0%) 24.77 K (0.01%)
21.256 K
3.509 K
17 شهریور 1400 - 21:17
باینانس
باینانس
binance
BCH / BNB
$ 582.89 0.92500000 BNB 875.20 K (0%) 154.73 K (0.02%)
86.186 K
68.544 K
08 آذر 1400 - 21:28
باینانس
باینانس
binance
BCH / USDC
$ 580.59 579.90 USDC 630.74 K (0%) 149.60 K (0.02%)
72.439 K
77.163 K
08 آذر 1400 - 21:28
باینانس
باینانس
binance
BCH / EUR
$ 571.17 505.90 EUR 707.97 K (0%) 134.23 K (0.02%)
71.813 K
62.413 K
08 آذر 1400 - 20:16
باینانس
باینانس
binance
BCH / BUSD
$ 581.81 580.30 BUSD 5.05 M (0.02%) 1.02 M (0.15%)
483.013 K
532.744 K
08 آذر 1400 - 21:28
باینانس دکس
باینانس دکس
binance-dex
BCH / BNB
$ 596.68 0.94861300 BNB 2.98 K (0.14%) 11.43 K (1.56%)
-
11.426 K
08 آذر 1400 - 21:26
باینانس دکس
باینانس دکس
binance-dex
BCH / BUSD
$ 580.28 578.68 BUSD 13.64 K (0.63%) 18.04 K (2.46%)
16.770 K
1.271 K
08 آذر 1400 - 21:26
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
BCH / BTC
$ 580.39 0.00989000 BTC 402.21 K (0.05%) 261.83 K (0.29%)
179.331 K
82.500 K
08 آذر 1400 - 21:29
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
BCH / USDT
$ 578.68 578.68 USDT 1.47 M (0.2%) 413.42 K (0.45%)
241.142 K
172.275 K
08 آذر 1400 - 21:29
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
BCH / USDT
$ 580.05 577.73 USDT 303.44 K (0.04%) 368.33 K (0.4%)
266.435 K
101.892 K
08 آذر 1400 - 21:29
برزیل بیت کوین
برزیل بیت کوین
brasil-bitcoin
BCH / BRL
$ 587.48 3295.56 BRL 2.46 K (0.94%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:21
بلوترید
بلوترید
bleutrade
BCH / USDT
$ 200.01 200.00 USDT 1.00 (0.22%) 39.80 (1.03%)
39.802
-
03 شهریور 1400 - 03:45
بی اچ ای اکس
بی اچ ای اکس
bhex
BCH / BTC
$ 579.33 0.01013800 BTC 4.55 K (5.81%) 1.21 K (0.6%)
-
1.215 K
04 آذر 1400 - 03:16
بی تو بی اکس
بی تو بی اکس
b2bx
BCH / USDT
$ 580.42 580.42 USDT 306.80 K (1.85%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:29
بی تو بی اکس
بی تو بی اکس
b2bx
BCH / BTC
$ 580.63 0.00987950 BTC 103.84 K (0.63%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:29
بی تی سی آلفا
بی تی سی آلفا
btc-alpha
BCH / BTC
$ 181.10 0.00400004 BTC 93.00 (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER)
-
-
22 مرداد 1400 - 08:18
بیت بانک
بیت بانک
bitbank
BCH / BTC
$ 585.04 0.00994151 BTC 23.48 K (0.04%) 65.06 K (1.44%)
19.667 K
45.392 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیت بانک
بیت بانک
bitbank
BCH / JPY
$ 580.77 66089.00 JPY 1.56 M (2.48%) 192.83 K (4.25%)
106.397 K
86.433 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیت بی
بیت بی
bitbay
BCH / USDC
$ 550.66 550.00 USDC 282.00 (0%) 1.29 K (0.02%)
1.286 K
-
08 آذر 1400 - 21:26
بیت بی
بیت بی
bitbay
BCH / GBP
$ 559.99 420.39 GBP 2.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
06 آذر 1400 - 15:17
بیت بی
بیت بی
bitbay
BCH / USDT
$ 560.31 560.31 USDT 35.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
06 آذر 1400 - 14:51
بیت بی
بیت بی
bitbay
BCH / BTC
$ 572.14 0.00972328 BTC 364.00 (0%) 1.65 K (0.02%)
1.655 K
-
08 آذر 1400 - 21:26
بیت بی
بیت بی
bitbay
BCH / PLN
$ 581.31 2423.55 PLN 8.39 K (0.04%) 31.72 K (0.4%)
21.096 K
10.622 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیت بی
بیت بی
bitbay
BCH / EUR
$ 488.05 432.28 EUR 319.00 (0%) 44.41 (0%)
44.413
-
08 آذر 1400 - 21:26
بیت فلایر
بیت فلایر
bitflyer
BCH / BTC
$ 588.30 0.01001000 BTC 11.06 K (0.02%) 50.79 K (1.22%)
17.431 K
33.354 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیت هامب
بیت هامب
bithumb
BCH / KRW
$ 604.60 723000.00 KRW 3.10 M (0.42%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:26
بیت هامب گلوبال
بیت هامب گلوبال
bithumb-global
BCH / BTC
$ 592.97 0.01007600 BTC 713.04 K (0.2%) 319.46 (0.03%)
-
319.456
08 آذر 1400 - 21:21
بیت هامب گلوبال
بیت هامب گلوبال
bithumb-global
BCH / USDT
$ 584.03 581.06 USDT 3.64 M (1.03%) 2.63 K (0.22%)
1.255 K
1.379 K
08 آذر 1400 - 21:21
بیت هامب گلوبال
بیت هامب گلوبال
bithumb-global
BCH / ETH
$ 583.80 0.13090000 ETH 572.35 K (0.16%) 148.81 (0.01%)
-
148.808
08 آذر 1400 - 21:21
بیت ویوو
بیت ویوو
bitvavo
BCH / EUR
$ 582.38 515.83 EUR 657.04 K (0.23%) 414.78 K (1.48%)
233.615 K
181.164 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیت کاب
بیت کاب
bitkub
BCH / THB
$ 586.48 19696.94 THB 417.75 K (0.06%) 133.95 K (0.77%)
41.117 K
92.834 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیت یو بی یو
بیت یو بی یو
bitubu
BCH / USDT
$ 584.33 581.00 USDT 780.24 K (6.66%) 3.97 K (0.96%)
2.345 K
1.624 K
08 آذر 1400 - 21:21
بیت یو بی یو
بیت یو بی یو
bitubu
BCH / BTC
$ 588.46 0.01000000 BTC 3.94 K (0.03%) 9.65 K (2.33%)
5.900 K
3.748 K
08 آذر 1400 - 21:21
بیترکس
بیترکس
bittrex
BCH / USDT
$ 580.56 580.56 USDT 238.63 K (0.18%) 120.18 K (0.28%)
44.633 K
75.549 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیترکس
بیترکس
bittrex
BCH / ETH
$ 580.35 0.13022975 ETH 73.52 K (0.06%) 82.83 K (0.19%)
36.850 K
45.981 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیترکس
بیترکس
bittrex
BCH / USDT
$ 583.39 581.07 USDT 190.35 K (0.14%) 197.34 K (0.46%)
131.853 K
65.490 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیترکس
بیترکس
bittrex
BCH / EUR
$ 578.64 512.51 EUR 13.00 K (0.01%) 32.94 K (0.08%)
30.062 K
2.876 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیترکس
بیترکس
bittrex
BCH / BTC
$ 581.69 0.00989126 BTC 165.86 K (0.13%) 212.15 K (0.5%)
127.406 K
84.748 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیتس تامپ
بیتس تامپ
bitstamp
BCH / GBP
$ 582.53 436.73 GBP 80.54 K (0.02%) 136.88 K (0.18%)
74.888 K
61.993 K
08 آذر 1400 - 21:21
بیتس تامپ
بیتس تامپ
bitstamp
BCH / USDT
$ 580.36 580.36 USDT 2.38 M (0.53%) 1.77 M (2.33%)
1.204 M
561.124 K
08 آذر 1400 - 21:21
بیتس تامپ
بیتس تامپ
bitstamp
BCH / EUR
$ 581.66 515.19 EUR 1.40 M (0.31%) 973.54 K (1.28%)
579.927 K
393.615 K
08 آذر 1400 - 21:21
بیتس تامپ
بیتس تامپ
bitstamp
BCH / BTC
$ 582.14 0.00991041 BTC 149.80 K (0.03%) 433.98 K (0.57%)
268.709 K
165.275 K
08 آذر 1400 - 21:21
بیتسو
بیتسو
bitso
BCH / MXN
$ 577.64 12562.11 MXN 201.65 K (0.67%) 238.68 K (1.34%)
130.472 K
108.208 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیتسو
بیتسو
bitso
BCH / BTC
$ 582.59 0.00990000 BTC 28.60 K (0.1%) 28.64 K (0.16%)
9.157 K
19.482 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیتمکس
بیتمکس
bitmax
BCH / BTC
$ 581.67 0.00989100 BTC 857.25 K (0.59%) 525.07 K (2.03%)
305.035 K
220.035 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیتمکس
بیتمکس
bitmax
BCH / USDT
$ 582.12 579.80 USDT 1.62 M (1.11%) 724.60 K (2.8%)
501.377 K
223.224 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیککس
بیککس
bkex
BCH / USDT
$ 582.71 580.40 USDT 2.27 M (0.19%) 701.31 K (2.28%)
376.680 K
324.625 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیکی
بیکی
biki
BCH / USDT
$ 573.58 574.60 USDT 2.56 M (9.7%) 470.71 K (5.35%)
245.718 K
224.989 K
20 مهر 1400 - 13:53
جمنای
جمنای
gemini
BCH / ETH
$ 578.24 0.12980000 ETH 27.00 K (0.01%) 103.01 K (0.17%)
103.011 K
-
08 آذر 1400 - 21:26
جمنای
جمنای
gemini
BCH / USDT
$ 580.53 580.53 USDT 1.42 M (0.56%) 743.80 K (1.24%)
387.546 K
356.254 K
08 آذر 1400 - 21:26
جمنای
جمنای
gemini
BCH / BTC
$ 582.70 0.00991000 BTC 15.18 K (0.01%) 181.06 K (0.3%)
117.778 K
63.286 K
08 آذر 1400 - 21:26
جی دی ای سی
جی دی ای سی
gdac
BCH / KRW
$ 591.53 699200.00 KRW 0.00 (0%) 5.12 K (2.47%)
-
5.122 K
30 شهریور 1400 - 16:05
دراک تریدینگ
دراک تریدینگ
therocktrading
BCH / BTC
$ 578.66 0.00985154 BTC 4.77 K (0.23%) 13.01 K (1.14%)
2.739 K
10.274 K
08 آذر 1400 - 21:26
دراک تریدینگ
دراک تریدینگ
therocktrading
BCH / EUR
$ 583.91 517.18 EUR 12.58 K (0.61%) 10.97 K (0.96%)
8.255 K
2.714 K
08 آذر 1400 - 21:26
دراگون ای ایکس
دراگون ای ایکس
dragonex
BCH / USDT
$ 584.61 581.21 USDT 58.47 M (14.61%) 9.10 K (10%)
3.696 K
5.408 K
08 آذر 1400 - 21:21
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
BCH / USDT
$ 572.08 569.90 USDT 1.54 M (0.9%) 212.05 K (1.92%)
115.905 K
96.149 K
08 آذر 1400 - 21:26
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
BCH / BUSD
$ 571.55 569.80 BUSD 199.39 K (0.12%) 108.51 K (0.98%)
45.386 K
63.128 K
08 آذر 1400 - 21:26
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
BCH / BTC
$ 580.89 0.00987900 BTC 254.10 K (0.15%) 202.75 K (1.84%)
101.626 K
101.127 K
08 آذر 1400 - 21:26
زیف
زیف
zaif
BCH / JPY
$ 579.98 66000.00 JPY 273.42 K (3.34%) 67.47 K (2.65%)
32.877 K
34.594 K
08 آذر 1400 - 21:26
زیف
زیف
zaif
BCH / BTC
$ 531.67 0.00980000 BTC 2.00 (0%) 10.63 (0%)
10.633
-
07 آذر 1400 - 20:31
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
BCH / USDT
$ 573.93 571.77 USDT 115.56 K (0.29%) 9.97 K (0.02%)
5.964 K
4.009 K
08 آذر 1400 - 21:26
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
BCH / EUR
$ 581.94 515.44 EUR 110.20 K (0.27%) 32.92 K (0.07%)
15.583 K
17.334 K
08 آذر 1400 - 21:26
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
BCH / USDT
$ 579.77 579.77 USDT 206.20 K (0.51%) 132.62 K (0.28%)
63.959 K
68.659 K
08 آذر 1400 - 21:26
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
BCH / BTC
$ 582.15 0.00990100 BTC 6.10 K (0.02%) 3.81 K (0.01%)
2.955 K
854.107
08 آذر 1400 - 21:26
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
BCH / GBP
$ 580.88 435.49 GBP 24.96 K (0.06%) 4.09 K (0.01%)
2.975 K
1.118 K
08 آذر 1400 - 21:26
سیتکس
سیتکس
citex
BCH / BTC
$ 689.08 0.01485400 BTC 8.59 M (2.49%) 21.99 K (11.65%)
9.938 K
12.055 K
25 مرداد 1400 - 21:22
سیتکس
سیتکس
citex
BCH / USDT
$ 704.28 703.42 USDT 1.29 M (0.37%) 12.84 K (6.8%)
2.092 K
10.744 K
25 مرداد 1400 - 21:22
سیرکس24
سیرکس24
crex24
BCH / BTC
$ 581.05 0.00990000 BTC 3.85 K (0.11%) 3.94 K (0.85%)
3.203 K
733.430
08 آذر 1400 - 21:26
سیرکس24
سیرکس24
crex24
BCH / ETH
$ 586.88 0.13200000 ETH 10.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:26
فولگاری
فولگاری
folgory
BCH / BNB
$ 583.24 0.92500000 BNB 22.07 K (0.46%) 142.96 K (0.92%)
83.794 K
59.161 K
08 آذر 1400 - 21:26
فیلیکسو
فیلیکسو
felixo
BCH / BTC
$ 582.34 0.00990000 BTC 2.41 K (0.17%) 823.42 (0.24%)
-
823.422
08 آذر 1400 - 21:21
لاتوکن
لاتوکن
latoken
BCH / USDT
$ 582.70 580.39 USDT 249.31 K (1.75%) 65.39 K (0.28%)
28.602 K
36.787 K
08 آذر 1400 - 21:26
لایت بیت
لایت بیت
litebit
BCH / EUR
$ 580.91 514.52 EUR 19.98 K (0.51%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:26
لیکوئید
لیکوئید
liquid
BCH / BTC
$ 579.05 0.00984800 BTC 97.00 (0%) 34.25 K (0.06%)
29.732 K
4.520 K
08 آذر 1400 - 21:26
لیکوئید
لیکوئید
liquid
BCH / USDT
$ 569.88 569.88 USDT 9.26 K (0.01%) 315.24 K (0.56%)
218.436 K
96.800 K
08 آذر 1400 - 21:26
لیکوئید
لیکوئید
liquid
BCH / JPY
$ 580.92 66107.00 JPY 279.07 K (0.18%) 236.31 K (0.42%)
143.106 K
93.201 K
08 آذر 1400 - 21:26
مرکادو بیت کوین
مرکادو بیت کوین
mercado-bitcoin
BCH / BRL
$ 583.37 3272.52 BRL 111.23 K (3.33%) 155.04 K (8.13%)
62.360 K
92.683 K
08 آذر 1400 - 21:26
نایس هش
نایس هش
nicehash
BCH / BTC
$ 584.75 0.00993737 BTC () ()
-
-
08 آذر 1400 - 21:21
نواداکس
نواداکس
novadax
BCH / USDT
$ 571.72 568.48 USDT 1.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:26
نواداکس
نواداکس
novadax
BCH / BRL
$ 585.29 3283.27 BRL 6.45 K (0.09%) 15.43 K (0.08%)
7.707 K
7.727 K
08 آذر 1400 - 21:26
نواداکس
نواداکس
novadax
BCH / BTC
$ 578.07 0.00982500 BTC 1.30 K (0.02%) 11.15 K (0.06%)
7.129 K
4.020 K
08 آذر 1400 - 21:26
نومینکس
نومینکس
nominex
BCH / USDC
$ 581.50 580.80 USDC 872.00 (0.01%) 195.71 K (0.3%)
69.268 K
126.442 K
08 آذر 1400 - 21:26
نومینکس
نومینکس
nominex
BCH / USDT
$ 583.89 580.60 USDT 51.84 K (0.48%) 2.34 M (3.53%)
1.156 M
1.183 M
08 آذر 1400 - 21:26
نومینکس
نومینکس
nominex
BCH / BTC
$ 582.00 0.00989000 BTC 10.78 K (0.1%) 1.06 M (1.6%)
588.207 K
471.851 K
08 آذر 1400 - 21:26
هات بیت
هات بیت
hotbit
BCH / BTC
$ 582.87 0.01025200 BTC 54.88 K (0.03%) 504.81 K (2.06%)
228.309 K
276.502 K
03 آذر 1400 - 12:41
هات بیت
هات بیت
hotbit
BCH / USDT
$ 665.72 665.79 USDT 3.26 M (1.28%) 309.37 K (1.01%)
99.484 K
209.886 K
11 شهریور 1400 - 11:00
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
BCH / USDT
$ 582.28 579.89 USDT 25.26 M (0.55%) 1.75 M (1.58%)
885.484 K
865.000 K
08 آذر 1400 - 21:29
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
BCH / BTC
$ 579.85 0.00987900 BTC 2.90 M (0.06%) 537.36 K (0.48%)
294.567 K
242.789 K
08 آذر 1400 - 21:29
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
BCH / HUSD
$ 583.79 580.25 HUSD 120.84 K (0%) 32.93 K (0.03%)
13.796 K
19.130 K
08 آذر 1400 - 21:29
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
BCH / HT
$ 579.17 58.21 HT 12.42 K (0%) 8.94 K (0.01%)
6.058 K
2.882 K
08 آذر 1400 - 21:29
هوو
هوو
hoo-com
BCH / USDT
$ 581.41 579.03 USDT 3.48 M (4.68%) 336.57 K (5.71%)
203.153 K
133.415 K
08 آذر 1400 - 21:26
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
BCH / USDT
$ 572.37 570.11 USDT 154.56 M (9.32%) 571.84 K (0.23%)
372.447 K
199.394 K
08 آذر 1400 - 21:28
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
BCH / BTC
$ 588.28 0.01000300 BTC 13.99 M (0.84%) 4.67 M (1.9%)
1.733 M
2.942 M
08 آذر 1400 - 21:28
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
BCH / ETH
$ 586.95 0.13170000 ETH 1.99 K (0%) 2.38 M (0.96%)
873.482 K
1.504 M
08 آذر 1400 - 21:28
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
BCH / TUSD
$ 563.14 559.65 TUSD 16.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:28
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
BCH / EURS
$ 587.16 541.59 EURS 0.00 (0%) 52.55 (0%)
-
52.551
05 آذر 1400 - 10:43
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
BCH / USDT
$ 581.28 578.93 USDT 3.90 M (0.55%) 382.78 K (0.35%)
210.713 K
172.070 K
08 آذر 1400 - 21:29
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
BCH / BTC
$ 580.26 0.00988400 BTC 622.01 K (0.09%) 506.81 K (0.47%)
226.237 K
280.576 K
08 آذر 1400 - 21:29
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
BCH / UAH
$ 589.56 15973.70 UAH 39.09 K (0.01%) 201.25 K (0.19%)
87.192 K
114.058 K
08 آذر 1400 - 21:29
وزیرکس
وزیرکس
wazirx
BCH / USDT
$ 581.16 578.90 USDT 46.67 K (0.09%) 8.33 K (0.41%)
3.357 K
4.977 K
08 آذر 1400 - 21:26
وین داکس
وین داکس
vindax
BCH / BTC
$ 570.18 0.00969000 BTC 489.55 K (0.65%) 177.85 K (2.64%)
177.855 K
-
08 آذر 1400 - 21:26
پاریبو
پاریبو
paribu
BCH / TRY
$ 597.19 7360.00 TRY 369.23 K (0.38%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:26
پروبیت
پروبیت
probit
BCH / USDT
$ 582.71 580.49 USDT 355.39 K (0.14%) 6.73 K (0.45%)
3.975 K
2.759 K
08 آذر 1400 - 21:26
پروبیت
پروبیت
probit
BCH / BTC
$ 581.50 0.00989000 BTC 118.83 K (0.05%) 248.82 (0.02%)
248.824
-
08 آذر 1400 - 21:26
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
BCH / USDT
$ 582.67 580.03 USDT 164.41 K (0.11%) 71.69 K (0.53%)
34.608 K
37.087 K
08 آذر 1400 - 21:26
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
BCH / ETH
$ 580.47 0.13025000 ETH 3.36 K (0%) 2.39 M (1.18%)
985.386 K
1.406 M
08 آذر 1400 - 21:28
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
BCH / DAI
$ 681.21 680.00 DAI 0.00 (0%) 1.09 K (0%)
-
1.086 K
08 آذر 1400 - 21:28
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
BCH / USDT
$ 581.79 579.53 USDT 163.46 M (6.39%) 3.27 M (1.62%)
1.735 M
1.535 M
08 آذر 1400 - 21:28
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
BCH / BTC
$ 581.02 0.00988100 BTC 14.72 M (0.58%) 5.16 M (2.56%)
2.046 M
3.111 M
08 آذر 1400 - 21:28
کراکن
کراکن
kraken
BCH / ETH
$ 580.82 0.13030000 ETH 50.44 K (0%) 313.18 K (0.11%)
167.429 K
145.751 K
08 آذر 1400 - 21:28
کراکن
کراکن
kraken
BCH / USDT
$ 581.08 578.78 USDT 118.55 K (0.01%) 304.63 K (0.11%)
133.459 K
171.168 K
08 آذر 1400 - 21:28
کراکن
کراکن
kraken
BCH / BTC
$ 581.60 0.00989000 BTC 639.05 K (0.05%) 1.21 M (0.43%)
630.385 K
575.449 K
08 آذر 1400 - 21:28
کراکن
کراکن
kraken
BCH / EUR
$ 581.49 515.04 EUR 1.74 M (0.12%) 1.22 M (0.43%)
590.108 K
627.393 K
08 آذر 1400 - 21:28
کراکن
کراکن
kraken
BCH / USDT
$ 580.36 580.36 USDT 2.67 M (0.19%) 1.95 M (0.69%)
973.357 K
977.906 K
08 آذر 1400 - 21:28
کراکن
کراکن
kraken
BCH / AUD
$ 581.50 814.30 AUD 19.27 K (0%) 122.69 K (0.04%)
61.892 K
60.794 K
08 آذر 1400 - 21:28
کراکن
کراکن
kraken
BCH / GBP
$ 580.18 434.97 GBP 19.79 K (0%) 66.07 K (0.02%)
37.361 K
28.713 K
08 آذر 1400 - 21:28
کریپتو دات کام
کریپتو دات کام
crypto-com
BCH / USDT
$ 582.57 579.81 USDT 9.59 M (0.22%) 1.93 M (1.42%)
995.446 K
934.886 K
08 آذر 1400 - 21:26
کریپتو دات کام
کریپتو دات کام
crypto-com
BCH / BTC
$ 581.09 0.00988100 BTC 899.92 K (0.02%) 690.61 K (0.51%)
278.704 K
411.903 K
08 آذر 1400 - 21:26
کریپتو دات کام
کریپتو دات کام
crypto-com
BCH / CRO
$ 578.18 776.54 CRO 98.70 K (0%) 193.19 K (0.14%)
78.170 K
115.015 K
08 آذر 1400 - 21:26
کوربیت
کوربیت
korbit
BCH / KRW
$ 602.92 721000.00 KRW 38.28 K (0.54%) 68.81 K (12.8%)
18.872 K
49.936 K
08 آذر 1400 - 21:01
کورنسی دات کام
کورنسی دات کام
currency-com
BCH / EUR
$ 580.68 514.33 EUR 7.64 K (0%) 1.80 M (0.66%)
900.058 K
900.058 K
08 آذر 1400 - 21:29
کورنسی دات کام
کورنسی دات کام
currency-com
BCH / USDT
$ 579.80 579.80 USDT 411.09 K (0.24%) 1.80 M (0.66%)
898.690 K
898.690 K
08 آذر 1400 - 21:29
کورنسی دات کام
کورنسی دات کام
currency-com
BCH / BTC
$ 580.35 0.00988000 BTC 44.02 K (0.03%) 1.08 M (0.4%)
539.728 K
539.728 K
08 آذر 1400 - 21:29
کوکوین
کوکوین
kucoin
BCH / BTC
$ 582.35 0.00990400 BTC 201.60 K (0.01%) 229.55 K (0.28%)
117.617 K
111.934 K
08 آذر 1400 - 21:21
کوکوین
کوکوین
kucoin
BCH / USDC
$ 581.66 580.95 USDC 132.41 K (0%) 380.67 K (0.46%)
190.405 K
190.269 K
08 آذر 1400 - 21:21
کوکوین
کوکوین
kucoin
BCH / KCS
$ 580.49 22.86 KCS 89.64 K (0%) 27.49 K (0.03%)
19.199 K
8.290 K
08 آذر 1400 - 21:21
کوکوین
کوکوین
kucoin
BCH / USDT
$ 582.98 580.95 USDT () ()
-
-
30 آبان 1400 - 23:05
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
coinbase-pro
BCH / GBP
$ 581.97 436.31 GBP 681.94 K (0.01%) 363.00 K (0.11%)
175.889 K
187.107 K
08 آذر 1400 - 21:29
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
coinbase-pro
BCH / USDT
$ 580.85 580.85 USDT 17.05 M (0.3%) 2.25 M (0.67%)
1.312 M
935.177 K
08 آذر 1400 - 21:28
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
coinbase-pro
BCH / BTC
$ 581.11 0.00988000 BTC 3.21 M (0.06%) 1.06 M (0.32%)
592.834 K
468.526 K
08 آذر 1400 - 21:28
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
coinbase-pro
BCH / EUR
$ 581.76 515.28 EUR 2.30 M (0.04%) 897.63 K (0.27%)
481.951 K
415.681 K
08 آذر 1400 - 21:28
کوین دی سی اکس
کوین دی سی اکس
coindcx
BCH / BNB
$ 583.01 0.92500000 BNB 874.89 K (0.04%) 142.29 K (0.29%)
82.095 K
60.200 K
08 آذر 1400 - 21:21
کوین دیل
کوین دیل
coindeal
BCH / BTC
$ 589.16 0.01020000 BTC 5.54 K (0.05%) 0.00 (0%)
-
-
04 آذر 1400 - 12:43
کوین فالکون
کوین فالکون
coinfalcon
BCH / BTC
$ 471.24 0.00834000 BTC 0.00 (0%) 57.01 (0.13%)
57.011
-
03 آذر 1400 - 14:39
کوین فیلد
کوین فیلد
coinfield
BCH / XRP
$ 588.89 583.52 XRP 15.58 K (0.08%) 24.27 K (0.33%)
23.798 K
471.115
08 آذر 1400 - 21:26
کوین فیلد
کوین فیلد
coinfield
BCH / USDT
$ 584.67 581.36 USDT 98.78 K (0.48%) 35.03 K (0.47%)
17.220 K
17.814 K
08 آذر 1400 - 21:26
کوین فیلد
کوین فیلد
coinfield
BCH / CAD
$ 582.58 741.41 CAD 6.35 K (0.03%) 50.52 K (0.68%)
18.813 K
31.703 K
08 آذر 1400 - 21:26
کوین فیلد
کوین فیلد
coinfield
BCH / USDT
$ 580.74 580.74 USDT 91.29 K (0.44%) 48.18 K (0.65%)
43.730 K
4.446 K
08 آذر 1400 - 21:26
کوین مترو
کوین مترو
coinmetro
BCH / EUR
$ 582.02 515.51 EUR 4.78 K (0.1%) 28.81 K (1.12%)
14.260 K
14.551 K
08 آذر 1400 - 21:26
کوین میت
کوین میت
coinmate
BCH / EUR
$ 579.68 513.44 EUR 552.00 (0.03%) 3.15 K (0.14%)
1.854 K
1.297 K
08 آذر 1400 - 21:26
کوین میت
کوین میت
coinmate
BCH / BTC
$ 582.29 0.00990000 BTC 1.00 (0%) 2.78 K (0.12%)
2.678 K
105.635
08 آذر 1400 - 21:26
کوین میت
کوین میت
coinmate
BCH / CZK
$ 592.00 13467.30 CZK 1.29 K (0.07%) 13.36 K (0.58%)
10.698 K
2.664 K
08 آذر 1400 - 21:26
کوینکس
کوینکس
coinex
BCH / BTC
$ 581.46 0.00988135 BTC 55.72 K (0.04%) 134.48 K (0.93%)
81.260 K
53.217 K
08 آذر 1400 - 21:25
کوینکس
کوینکس
coinex
BCH / USDT
$ 583.40 580.02 USDT 1.02 M (0.78%) 218.23 K (1.51%)
120.009 K
98.225 K
08 آذر 1400 - 21:25
کیتکس
کیتکس
catex
BCH / BTC
$ 581.03 0.00988740 BTC 3.05 M (8.53%) 38.93 K (2.3%)
1.195 K
37.735 K
08 آذر 1400 - 21:26
گراویکس
گراویکس
graviex
BCH / BTC
$ 562.04 0.01034999 BTC 2.00 (0%) 40.02 (0.14%)
-
40.018
07 آذر 1400 - 08:02
گراویکس
گراویکس
graviex
BCH / USDT
$ 541.71 540.00 USDT 0.00 (0%) 908.27 (2.58%)
908.268
-
05 آذر 1400 - 03:47
گوپکس
گوپکس
gopax
BCH / KRW
$ 549.72 650000.00 KRW 171.14 K (0.58%) 26.03 K (1.73%)
6.293 K
19.732 K
02 مهر 1400 - 10:27
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
BCH / USDT
$ 581.98 579.70 USDT 4.38 M (0.28%) 1.70 M (1.16%)
878.381 K
817.266 K
08 آذر 1400 - 21:26
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
BCH / BTC
$ 581.01 0.00988000 BTC 23.53 K (0%) 30.22 K (0.02%)
24.231 K
5.985 K
08 آذر 1400 - 21:26
یوبیت
یوبیت
yobit
BCH / USDT
$ 29.00 29.00 USDT 0.00 (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER)
-
-
08 آذر 1400 - 10:58
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی