Bitcoin Adult

Bitcoin Adult
نرخ فعلی:: 0.001145 18.17
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.001145 18.17
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.001145 18.17
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۹:۲۴:۰۰

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.001145
قیمت ریالی 300
بالاترین قیمت روز 0.001353
پایین ترین قیمت روز 0.00083713
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.001353
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۹:۲۴:۰۰
نرخ روز گذشته 0.001353
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 18.17%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0002
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,053,570 ریال
سکه
9,012,379 ریال
دلار
9,334,764 ریال
یورو
9,010,780 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0002 14.5522% 1400/02/15
یک ماه 0.0009 311.8113% 1399/03/04
شش ماه 0.0009 311.8113% 1399/03/04
یک سال 0.0009 326.0782% 1399/02/23
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/20 0.0009 0.0009 0.0014 0.0014 48.01% 0.0004
1400/02/19 0.0016 0.0007 0.0016 0.0009 73.62% 0.0007
1400/02/18 0.0015 0.0010 0.0016 0.0016 5.19% 0.0001
1400/02/17 0.0010 0.0010 0.0015 0.0015 75.30% 0.0007
1400/02/16 0.0015 0.0009 0.0016 0.0009 54.43% 0.0005
1400/02/15 0.0011 0.0008 0.0013 0.0013 381.95% 0.0011
1399/03/4 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 4.81% 0
1399/02/30 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 1.11% 0
1399/02/29 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 10.62% 0
1399/02/27 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 9.36% 0
1399/02/26 0.0004 0.0002 0.0004 0.0003 5.56% 0
1399/02/25 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 2.88% 0
1399/02/24 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 15.14% 0
1399/02/23 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 3.74% 0
1399/02/22 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 1.93% 0
1399/02/21 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 71.75% 0.0002
1399/02/20 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005 18.25% 0.0001
1399/02/19 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 1.77% 0
1399/02/18 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 18.54% 0.0001
1399/02/17 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005 30.19% 0.0001
1399/02/16 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 1.65% 0
1399/02/15 0.0004 0.0003 0.0004 0.0003 0.88% 0
1399/02/14 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.92% 0
1399/02/13 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 28.37% 0.0001
1399/02/12 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 28.37% 0.0001
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.001145 09:24:00 - 0.52% 0.0002 18.17%
0.001151 09:09:16 - 0.09% 0.0002 17.55%
0.001150 08:23:46 - 0.79% 0.0002 17.65%
0.001141 07:54:35 - 0.26% 0.0002 18.58%
0.001138 07:22:44 - 0.44% 0.0002 18.89%
0.001143 07:08:56 - 0.44% 0.0002 18.37%
0.001138 06:54:37 0.0001 4.92% 0.0002 18.89%
0.001194 06:22:42 - 0.25% 0.0002 13.32%
0.001197 05:53:46 - 0.17% 0.0002 13.03%
0.001195 05:23:26 - 0.17% 0.0002 13.22%
0.001193 05:09:46 - 0.08% 0.0002 13.41%
0.001194 04:54:34 - 0.59% 0.0002 13.32%
0.001187 04:38:39 - 0.25% 0.0002 13.98%
0.001184 04:24:33 - 0.25% 0.0002 14.27%
0.001181 03:53:31 - 0.17% 0.0002 14.56%
0.001183 03:23:38 0.0002 14.20% 0.0002 14.37%
0.001351 02:54:33 - 0.15% - 0.15%
0.001353 02:23:43 0.0005 58.63% - -
0.00085291 02:08:51 - 0.07% 0.0005 58.63%
0.00085354 01:54:42 - 0.20% 0.0005 58.52%
0.00085528 01:38:44 0.0004 45.68% 0.0005 58.19%
0.001246 01:08:59 - 0.16% 0.0001 8.59%
0.001244 00:53:57 - 0.08% 0.0001 8.76%
0.001243 00:41:24 - 0.16% 0.0001 8.85%
0.001241 23:08:33 - 0.08% 0.0001 9.02%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی