بیت کپیتال وندور

BitCapitalVendor
نرخ فعلی:: 0.000973 3.95
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000973 3.95
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000973 3.95
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

بیت کپیتال وندور در روز جاری

۱۹:۰۵:۲۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.000973 19:05:26 - 0.51% - 3.95% - 3.95% - -
0.000978 18:49:57 - 2.62% - 4.49% - 4.49% - -
0.000953 18:28:53 - 0.74% - 1.82% - 1.82% - -
0.000946 18:19:58 - 2.64% - 1.07% - 1.07% - -
0.000971 18:05:41 - 1.57% - 3.74% - 3.74% - -
0.000956 17:50:11 - 1.36% - 2.14% - 2.14% - -
0.000969 17:35:18 - 0.10% - 3.53% - 3.53% - -
0.000970 17:29:11 - 2.86% - 3.63% - 3.63% - -
0.000943 17:20:16 - 2.44% - 0.75% - 0.75% - -
0.000966 17:11:23 - 0.10% - 3.21% - 3.21% - -
0.000965 17:05:35 - 2.55% - 3.10% - 3.10% - -
0.000941 16:49:59 - 3.29% - 0.53% - 0.53% - -
0.000972 16:35:27 - 0.41% - 3.85% - 3.85% - -
0.000976 16:29:16 - 3.39% - 4.27% - 4.27% - -
0.000944 16:20:00 - 0.11% - 0.85% - 0.85% - -
0.000945 16:11:20 - 0.21% - 0.96% - 0.96% - -
0.000947 16:05:38 - 0.63% - 1.18% - 1.18% - -
0.000953 15:35:28 - 0.21% - 1.82% - 1.82% - -
0.000951 15:28:53 - 2.42% - 1.60% - 1.60% - -
0.000974 15:23:20 - 0.10% - 4.06% - 4.06% - -
0.000973 15:11:26 - 0.51% - 3.95% - 3.95% - -
0.000978 15:05:27 - 2.41% - 4.49% - 4.49% - -
0.000955 14:50:23 - 1.17% - 2.03% - 2.03% - -
0.000944 14:35:45 - 0.11% - 0.85% - 0.85% - -
0.000945 14:29:23 - 1.16% - 0.96% - 0.96% - -
0.000956 14:20:24 - 0.63% - 2.14% - 2.14% - -
0.000950 14:11:21 - 2.53% - 1.50% - 1.50% - -
0.000974 14:05:39 - 0.31% - 4.06% - 4.06% - -
0.000971 13:49:51 - 2.10% - 3.74% - 3.74% - -
0.000951 13:35:29 - 0.11% - 1.60% - 1.60% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی