بیت کپیتال وندور

BitCapitalVendor
نرخ فعلی:: 0.000665 0.45
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000665 0.45

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000665 0.45

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بیت کپیتال وندور

در حال حاضر قیمت بیت کپیتال وندور چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بیت کپیتال وندور
0.000665 دلار
می باشد

قیمت بیت کپیتال وندور روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بیت کپیتال وندور روز گذشته برابر با
0.000674 دلار
بود

قیمت بیت کپیتال وندور نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بیت کپیتال وندور نسبت به روز گذشته
0 دلار کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت بیت کپیتال وندور در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بیت کپیتال وندور برابر با 0.000662 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بیت کپیتال وندور به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000665 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بیت کپیتال وندور به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000662 دلار

قیمت بیت کپیتال وندور نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیت کپیتال وندور در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 0.000749 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 11.21 درصدی یا 0.000084 دلار بیت کپیتال وندور نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بیت کپیتال وندور نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیت کپیتال وندور   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 0.000857 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 22.43  درصدی یا 0.000192 دلار بیت کپیتال وندور نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بیت کپیتال وندور نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیت کپیتال وندور در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 0.002168 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 69.32 درصدی یا 0.001503 دلار بیت کپیتال وندور نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بیت کپیتال وندور نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیت کپیتال وندور در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 0.001783 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 62.7 درصدی یا 0.001118 دلار بیت کپیتال وندور نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بیت کپیتال وندور نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیت کپیتال وندور در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 0.001888 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 64.77 درصدی یا 0.001223 دلار بیت کپیتال وندور نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بیت کپیتال وندور تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بیت کپیتال وندور برابر است با 0.057767 دلار که در تاریخ سه شنبه 2 مهر 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بیت کپیتال وندور چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بیت کپیتال وندور تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.602241 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بیت کپیتال وندور چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیت کپیتال وندور تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 22.43 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بیت کپیتال وندور چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیت کپیتال وندور، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 69.32 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بیت کپیتال وندور چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیت کپیتال وندور تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  62.7 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بیت کپیتال وندور چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به بیت کپیتال وندور، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 64.77 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیت کپیتال وندور نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کپیتال وندور، 22.43 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیت کپیتال وندور نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کپیتال وندور، 22.43 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیت کپیتال وندور نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کپیتال وندور،  22.43 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیت کپیتال وندور نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کپیتال وندور،  22.43 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیت کپیتال وندور نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کپیتال وندور،  22.43 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیت کپیتال وندور نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کپیتال وندور،  22.43 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیت کپیتال وندور نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت کپیتال وندور،  22.43 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بیت کپیتال وندور

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی