بیتالو

Bitalgo
نرخ فعلی:: 0.010001 0.01
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.010001 0.01

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.010001 0.01

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بیتالو

در حال حاضر قیمت بیتالو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بیتالو 0.010001 دلار می باشد

قیمت بیتالو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بیتالو روز گذشته برابر با 0.010001 دلار بود

قیمت بیتالو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بیتالو نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت بیتالو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بیتالو برابر با 0.010006 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بیتالو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.010006 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بیتالو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.010001 دلار

قیمت بیتالو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیتالو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 0.010009 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.07 درصدی یا 0.000008 دلار بیتالو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بیتالو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیتالو در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 0.010003 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.01  درصدی یا 0.000002 دلار بیتالو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بیتالو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیتالو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 0.02 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 49.99 درصدی یا 0.009999 دلار بیتالو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بیتالو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیتالو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 31 تیر 1400  با رقم 0.020005 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 50. درصدی یا 0.010004 دلار بیتالو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بیتالو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیتالو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 بهمن 1399  با رقم 0.229929 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 95.65 درصدی یا 0.219928 دلار بیتالو نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بیتالو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بیتالو برابر است با 22.431546 دلار که در تاریخ پنجشنبه 30 مرداد 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بیتالو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بیتالو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.019994 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بیتالو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیتالو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.01 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بیتالو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیتالو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 49.99 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بیتالو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 31 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیتالو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  50. درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بیتالو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به بیتالو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 95.65 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیتالو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیتالو، 0.01 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیتالو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیتالو، 0.01 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیتالو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیتالو،  0.01 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیتالو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیتالو،  0.01 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیتالو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 27.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیتالو،  0.01 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیتالو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیتالو،  0.01 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیتالو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 31.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیتالو،  0.01 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بیتالو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین