بیت ورلد توکن

Bit World Token
نرخ فعلی:: 0.005106 0.12
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.005106 0.12

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.005106 0.12

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بیت ورلد توکن

در حال حاضر قیمت بیت ورلد توکن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بیت ورلد توکن 0.005106 دلار می باشد

قیمت بیت ورلد توکن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بیت ورلد توکن روز گذشته برابر با 0.005118 دلار بود

قیمت بیت ورلد توکن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بیت ورلد توکن نسبت به روز گذشته 0 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت بیت ورلد توکن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بیت ورلد توکن برابر با 0.005124 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بیت ورلد توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00516 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بیت ورلد توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.005104 دلار

قیمت بیت ورلد توکن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیت ورلد توکن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 بهمن 1400  با رقم 0.005131 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.48 درصدی یا 0.000025 دلار بیت ورلد توکن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بیت ورلد توکن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیت ورلد توکن در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 0.005403 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.49  درصدی یا 0.000297 دلار بیت ورلد توکن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بیت ورلد توکن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیت ورلد توکن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.006171 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 17.25 درصدی یا 0.001065 دلار بیت ورلد توکن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بیت ورلد توکن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیت ورلد توکن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 6 مرداد 1400  با رقم 0.00826 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 38.18 درصدی یا 0.003154 دلار بیت ورلد توکن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بیت ورلد توکن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیت ورلد توکن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 9 بهمن 1399  با رقم 0.004814 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.05 درصدی یا 0.000292 دلار بیت ورلد توکن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بیت ورلد توکن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بیت ورلد توکن برابر است با 0.059798 دلار که در تاریخ یکشنبه 26 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بیت ورلد توکن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بیت ورلد توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.097599 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بیت ورلد توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیت ورلد توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.49 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بیت ورلد توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیت ورلد توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 17.25 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بیت ورلد توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 6 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیت ورلد توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  38.18 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بیت ورلد توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 9 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به بیت ورلد توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.05 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیت ورلد توکن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.64  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت ورلد توکن، 5.49 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیت ورلد توکن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت ورلد توکن، 5.49 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیت ورلد توکن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت ورلد توکن،  5.49 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیت ورلد توکن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت ورلد توکن،  5.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیت ورلد توکن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 34.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت ورلد توکن،  5.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیت ورلد توکن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت ورلد توکن،  5.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیت ورلد توکن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 48.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیت ورلد توکن،  5.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بیت ورلد توکن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین