بینوم پروتکل

Binom Protocol
نرخ فعلی:: 0.001194 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.001194 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.001194 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بینوم پروتکل

در حال حاضر قیمت بینوم پروتکل چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بینوم پروتکل 0.001194 دلار می باشد

قیمت بینوم پروتکل روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بینوم پروتکل روز گذشته برابر با 0.001194 دلار بود

قیمت بینوم پروتکل نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بینوم پروتکل نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت بینوم پروتکل در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بینوم پروتکل برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بینوم پروتکل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001194 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بینوم پروتکل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00116 دلار

قیمت بینوم پروتکل نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بینوم پروتکل در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار بینوم پروتکل نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بینوم پروتکل نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بینوم پروتکل در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار بینوم پروتکل نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بینوم پروتکل نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بینوم پروتکل در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 0.003046 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 60.8 درصدی یا 0.001852 دلار بینوم پروتکل نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بینوم پروتکل نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بینوم پروتکل در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 0.003046 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 60.8 درصدی یا 0.001852 دلار بینوم پروتکل نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بینوم پروتکل نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بینوم پروتکل در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 0.003046 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 60.8 درصدی یا 0.001852 دلار بینوم پروتکل نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بینوم پروتکل تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بینوم پروتکل برابر است با 0.003046 دلار که در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بینوم پروتکل چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بینوم پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.287197 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بینوم پروتکل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به بینوم پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بینوم پروتکل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بینوم پروتکل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 60.8 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بینوم پروتکل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بینوم پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  60.8 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بینوم پروتکل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بینوم پروتکل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 60.8 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بینوم پروتکل نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بینوم پروتکل، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بینوم پروتکل نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بینوم پروتکل، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بینوم پروتکل نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بینوم پروتکل،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بینوم پروتکل نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بینوم پروتکل،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بینوم پروتکل نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 15.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بینوم پروتکل،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بینوم پروتکل نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بینوم پروتکل،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بینوم پروتکل نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 19.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بینوم پروتکل،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بینوم پروتکل

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین