بینسنتیو

Bincentive
نرخ فعلی:: 0.039792 1.79
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.039792 1.79

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.039792 1.79

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بینسنتیو

در حال حاضر قیمت بینسنتیو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بینسنتیو 0.039792 دلار می باشد

قیمت بینسنتیو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بینسنتیو روز گذشته برابر با 0.040658 دلار بود

قیمت بینسنتیو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بینسنتیو نسبت به روز گذشته 0.0009 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت بینسنتیو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بینسنتیو برابر با 0.04104 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بینسنتیو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.041058 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بینسنتیو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.039147 دلار

قیمت بینسنتیو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بینسنتیو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 دی 1400  با رقم 0.039666 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.31 درصدی یا 0.000126 دلار بینسنتیو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بینسنتیو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بینسنتیو در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 0.044008 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.58  درصدی یا 0.004216 دلار بینسنتیو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بینسنتیو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بینسنتیو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 28 مهر 1400  با رقم 0.050234 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 20.78 درصدی یا 0.010442 دلار بینسنتیو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بینسنتیو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بینسنتیو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 29 تیر 1400  با رقم 0.028174 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 41.23 درصدی یا 0.011618 دلار بینسنتیو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بینسنتیو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بینسنتیو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 بهمن 1399  با رقم 0.008296 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 379.67 درصدی یا 0.031496 دلار بینسنتیو نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بینسنتیو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بینسنتیو برابر است با 0.134601 دلار که در تاریخ پنجشنبه 26 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بینسنتیو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بینسنتیو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.908369 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بینسنتیو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بینسنتیو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.58 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بینسنتیو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 28 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بینسنتیو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 20.78 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بینسنتیو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 29 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بینسنتیو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  41.23 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بینسنتیو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به بینسنتیو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 379.67 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بینسنتیو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.37  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بینسنتیو، 9.58 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بینسنتیو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بینسنتیو، 9.58 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بینسنتیو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بینسنتیو،  9.58 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بینسنتیو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بینسنتیو،  9.58 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بینسنتیو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 19.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بینسنتیو،  9.58 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بینسنتیو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بینسنتیو،  9.58 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بینسنتیو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بینسنتیو،  9.58 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بینسنتیو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین