بی یو اس دی

Binance USD
نرخ فعلی:: 0.998347 0.04
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.998347 0.04
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.998347 0.04
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

بی یو اس دی در روز جاری

۰۰:۳۱:۵۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.998347 00:31:57 0.0001 0.01% 0.0004 0.04% 0.0004 0.04% 0.0717 0.0017
0.998403 00:31:44 - - 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0716 0.0016
0.998449 00:30:45 - - 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0716 0.0016
0.998475 00:29:41 - - 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0715 0.0015
0.998490 00:28:40 - - 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0715 0.0015
0.998488 00:27:57 - - 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0715 0.0015
0.998487 00:27:43 - - 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0715 0.0015
0.998486 00:26:42 - - 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0715 0.0015
0.998491 00:25:44 - - 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0715 0.0015
0.998453 00:24:54 - - 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0715 0.0015
0.998449 00:24:49 - - 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0716 0.0016
0.998466 00:23:43 - - 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.0715 0.0015
0.998478 00:22:46 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0715 0.0015
0.998618 00:21:55 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0714 0.0014
0.998562 00:20:51 - - 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0714 0.0014
0.998559 00:19:45 - - 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0714 0.0014
0.998534 00:18:46 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0715 0.0015
0.998743 00:17:56 - - - - - - 0.0713 0.0013
0.998750 00:16:58 - - - - - - 0.0713 0.0012
0.998749 00:16:52 0.0002 0.02% - - - - 0.0713 0.0013
0.998545 00:16:15 - - 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0715 0.0015
0.998576 00:15:56 - - 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0714 0.0014
0.998574 00:14:56 - - 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0714 0.0014
0.998561 00:13:54 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0714 0.0014
0.998719 00:13:32 - - - - - - 0.0713 0.0013
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی