بایننس کوین

Binance Coin
نرخ فعلی:: 546.45 8.1
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 546.45 8.1

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 546.45 8.1

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

بایننس کوین در بازارهای داخلی

صرافی جفت ارزی قیمت فروش (ریال) قیمت خرید (ریال) تغییر بیشترین کمترین زمان
ارزاینجا
ارزاینجا
BNB / IRR
178,214,000 170,469,000 5,047,000 (2.83%)
186,763,000
162,950,000
13 آذر 1400 - 16:43
اکسکوینو
اکسکوینو
BNB / IRR
174,051,551 171,617,264 4,688,050 (2.69%)
183,357,068
151,312,257
13 آذر 1400 - 16:43
ایرانیکارت
ایرانیکارت
BNB / IRR
176,065,120 171,864,000 4,823,280 (2.74%)
184,553,600
158,188,800
13 آذر 1400 - 16:42
صرافی
صرافی
BNB / IRR
176,458,840 170,834,400 4,672,300 (2.65%)
185,196,100
157,721,780
13 آذر 1400 - 16:44
نوبیتکس
نوبیتکس
BNB / IRR
173,016,240 0 6,563,760 (3.79%)
184,504,990
165,697,000
13 آذر 1400 - 16:44
والکس
والکس
BNB / IRR
175,100,000 0 5,780,000 (3.3%)
185,890,000
170,000,000
13 آذر 1400 - 16:43
پارس بیت
پارس بیت
BNB / IRR
175,161,530 170,259,070 5,844,320 (3.34%)
185,397,020
160,786,880
13 آذر 1400 - 16:44
بیت برگ
بیت برگ
BNB / IRR
174,592,000 171,864,000 3,863,500 (2.21%)
183,678,100
161,600,000
13 آذر 1400 - 16:44
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج
BNB / IRR
173,900,000 0 7,100,000 (4.08%)
186,706,000
155,546,820
13 آذر 1400 - 16:43
یوبیتکس
یوبیتکس
BNB / IRR
168,025,940 165,130,900 6,276,650 (3.74%)
176,000,000
165,130,900
01 آذر 1400 - 10:33
انی چنج
انی چنج
BNB / IRR
181,967,350 175,672,960 0 (0%)
181,967,350
181,967,350
11 آذر 1400 - 16:50
بیت 24
بیت 24
BNB / IRR
175,267,920 170,929,610 4,341,080 (2.48%)
185,731,930
156,244,270
13 آذر 1400 - 16:44
تتر ایران
تتر ایران
BNB / IRR
177,241,900 172,749,150 2,410,700 (1.36%)
184,500,000
156,780,000
13 آذر 1400 - 16:42
اکس نوین
اکس نوین
BNB / IRR
173,833,560 171,586,610 6,470,230 (3.72%)
184,376,830
156,577,700
13 آذر 1400 - 16:43
تبدیل
تبدیل
BNB / IRR
75,328,490 0 3,753,470 (4.98%)
79,705,830
75,115,720
14 تیر 1400 - 10:12
کوین نیک
کوین نیک
BNB / IRR
177,265,390 172,000,000 3,978,870 (2.24%)
187,440,430
168,636,770
13 آذر 1400 - 16:01
ارزبیتکس
ارزبیتکس
BNB / IRR
175,974,630 169,073,670 7,501,340 (4.26%)
187,530,280
164,160,540
13 آذر 1400 - 16:43
بیت پین
بیت پین
BNB / IRR
6,031,490 0 1,148,920 (19.05%)
7,267,000
5,013,760
13 آذر 1400 - 16:33
پارسیان ارز
پارسیان ارز
BNB / IRR
174,702,520 0 4,766,360 (2.73%)
182,699,810
150,360,050
13 آذر 1400 - 16:43
مهران بیت
مهران بیت
BNB / IRR
176,261,100 169,167,000 2,377,400 (1.35%)
184,646,000
159,451,600
13 آذر 1400 - 16:43
پی 98
پی 98
BNB / IRR
181,609,500 0 1,322,150 (0.73%)
187,275,260
154,370,060
13 آذر 1400 - 16:43
ارزایف
ارزایف
BNB / IRR
171,786,650 0 8,213,350 (4.78%)
185,000,000
163,270,790
13 آذر 1400 - 16:42
ارزیپتو
ارزیپتو
BNB / IRR
189,693,910 0 6,017,600 (3.28%)
192,703,570
182,213,220
10 آذر 1400 - 16:26
تک چنج
تک چنج
BNB / IRR
179,523,860 0 6,749,640 (3.76%)
191,150,910
164,579,720
13 آذر 1400 - 16:44
سلام کریپتو
سلام کریپتو
BNB / IRR
172,664,990 169,735,200 7,179,530 (4.16%)
184,244,860
157,949,790
13 آذر 1400 - 16:44
پرشین والت
پرشین والت
BNB / IRR
177,773,059 168,459,200 6,328,185 (3.56%)
188,274,556
162,469,243
13 آذر 1400 - 16:01
گرندکس
گرندکس
BNB / IRR
171,564,870 152,677,000 11,306,920 (6.59%)
186,260,610
129,663,270
13 آذر 1400 - 16:37
ارزجو
ارزجو
BNB / IRR
177,833,120 0 4,186,440 (2.35%)
188,590,570
160,109,900
13 آذر 1400 - 16:43
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
BNB / IRR
174,444,130 170,938,280 6,391,400 (3.66%)
185,715,450
164,246,300
13 آذر 1400 - 16:43
مشهد اکسچنج
مشهد اکسچنج
BNB / IRR
174,014,500 170,741,500 4,300,700 (2.47%)
182,608,650
156,592,800
13 آذر 1400 - 16:43
بیتستان
بیتستان
BNB / IRR
174,955,300 171,191,380 6,413,980 (3.67%)
186,340,350
161,158,580
13 آذر 1400 - 16:42
توران
توران
BNB / IRR
173,259,900 171,081,900 6,165,220 (3.56%)
181,581,750
159,772,500
13 آذر 1400 - 16:21
بیت گرند
بیت گرند
BNB / IRR
173,592,060 171,139,420 2,172,180 (1.25%)
181,793,940
150,150,630
13 آذر 1400 - 16:42
فرهاد مارکت
فرهاد مارکت
BNB / IRR
190,596,040 0 7,935,142 (4.34%)
190,596,040
182,440,637
10 آذر 1400 - 13:37
بیت ویرا
بیت ویرا
BNB / IRR
174,040,940 171,591,200 6,586,170 (3.78%)
185,435,410
162,424,330
13 آذر 1400 - 16:44
دیجی بیت
دیجی بیت
BNB / IRR
174,223,350 171,496,850 6,980,490 (4.01%)
185,610,040
162,680,400
13 آذر 1400 - 16:43
پول نو
پول نو
BNB / IRR
175,423,547 171,084,345 5,795,869 (3.3%)
186,185,628
155,025,332
13 آذر 1400 - 16:44
آریومکس
آریومکس
BNB / IRR
175,344,240 171,788,490 4,777,850 (2.72%)
185,770,830
162,343,030
13 آذر 1400 - 16:43
بیت ایمن
بیت ایمن
BNB / IRR
172,880,380 172,223,960 5,206,100 (3.01%)
200,000,000
157,449,450
13 آذر 1400 - 16:44
دیدکس
دیدکس
BNB / IRR
172,493,000 172,356,000 6,886,000 (3.99%)
183,859,000
166,266,000
13 آذر 1400 - 16:43
ریتابکس
ریتابکس
BNB / IRR
149,811,161 0 122,896 (0.08%)
151,318,363
148,981,563
12 آبان 1400 - 16:35
او ام پی فینکس
او ام پی فینکس
BNB / IRR
172,622,085 0 6,952,173 (4.03%)
183,617,290
164,251,949
13 آذر 1400 - 16:41
رابین کش
رابین کش
BNB / IRR
166,101,270 163,672,890 18,540,890 (11.16%)
185,056,890
161,434,180
05 آذر 1400 - 16:42
دیجی پول
دیجی پول
BNB / IRR
174,255,300 171,528,300 3,554,300 (2.04%)
182,187,200
151,118,400
13 آذر 1400 - 16:43
چنج کن
چنج کن
BNB / IRR
173,862,000 172,016,000 8,029,000 (4.62%)
186,320,000
163,869,990
13 آذر 1400 - 16:43
اکسیپتو
اکسیپتو
BNB / IRR
174,925,860 0 2,175,890 (1.26%)
183,745,070
158,013,000
13 آذر 1400 - 16:36
کافه ارز
کافه ارز
BNB / IRR
175,435,500 168,374,572 3,989,600 (2.27%)
184,284,750
152,614,450
13 آذر 1400 - 16:42
اکسچنج پرو
اکسچنج پرو
BNB / IRR
174,951,420 171,131,520 3,285,930 (1.88%)
185,485,300
153,445,500
13 آذر 1400 - 16:40
بیت میت
بیت میت
BNB / IRR
173,291,350 171,530,140 7,457,090 (4.3%)
184,830,160
163,021,200
13 آذر 1400 - 16:41
رادین
رادین
BNB / IRR
174,364,940 170,453,790 6,443,140 (3.7%)
185,853,960
163,765,880
13 آذر 1400 - 16:39
باکوین ها
باکوین ها
BNB / IRR
178,187,680 0 398,070 (0.22%)
183,288,590
153,560,740
13 آذر 1400 - 16:43
بی بیت
بی بیت
BNB / IRR
182,663,440 0 9,417,320 (5.44%)
182,663,440
172,908,500
04 آذر 1400 - 13:36
اکسیر پرو
اکسیر پرو
BNB / IRR
174,800,700 171,801,000 4,716,350 (2.7%)
186,082,650
155,653,650
13 آذر 1400 - 16:42
ارز فی
ارز فی
BNB / IRR
173,797,320 0 3,205,600 (1.88%)
173,797,320
169,121,730
27 آبان 1400 - 05:28
اکسفور آی آر
اکسفور آی آر
BNB / IRR
176,094,660 172,607,630 3,596,150 (2.04%)
185,514,880
152,926,520
13 آذر 1400 - 16:41
نوین بی تی سی
نوین بی تی سی
BNB / IRR
179,952,300 175,589,820 4,682,250 (2.67%)
181,269,790
150,508,390
13 آذر 1400 - 16:42
رمزینکس
رمزینکس
BNB / IRR
1,703,053,940 0 0 (0%)
1,703,053,940
1,703,053,940
29 آبان 1400 - 00:29
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی