بیگ بوم

Bigbom
نرخ فعلی:: 0.000409 3.18
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000409 3.18
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000409 3.18
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
0.007058 ۰۴:۳۶:۳۷ 0.0005 7.38% 0.007179 0.006323 0.006954 - 0.007675 0.037719
0.003915 ۰۴:۳۶:۵۴ 0.0001 3.05% 0.004026 0.003649 0.003969 - 0.004181 0.004650
0.000985 ۰۴:۳۶:۵۷ 0.0001 6.03% 0.001077 0.000735 0.000989 - 0.001105 0.001608
0.623598 ۰۴:۳۶:۴۶ - - 0.638502 0.623189 0.636530 - - -
اتریسک دی آی پی توکن 0.111039 ۰۴:۳۶:۴۲ 0.0008 0.72% 0.115645 0.097370 0.099096 - 0.116636 0.148587
امپوریوم ایکس 0.000407 ۰۴:۳۶:۵۸ - 1.23% 0.000460 0.000379 0.000415 - 0.000439 0.001091
ان اف تی استارتر 0.000011 ۰۵:۰۵:۵۵ - - 0.000011 0.000010 0.000010 - 0.000013 0.000025
ان اف تی استارتر 0.000011 ۲۳:۱۶:۳۰ - - 0.000011 0.000011 0.000011 - - -
ان اف تی فای 0.037324 ۰۴:۳۶:۴۶ 0.0011 2.98% 0.037757 0.034628 0.036085 - 0.041993 0.073287
ان اف تی نییز 0.000202 ۲۱:۱۰:۵۶ - 6.88% 0.000203 0.000182 0.000197 - 0.000233 0.000328
ان اف تی نییز 0.000201 ۰۴:۳۰:۴۶ - - 0.000204 0.000201 0.000202 - - -
اوریک نتورک 0.029089 ۰۴:۳۶:۴۷ 0.0009 3.06% 0.034147 0.028500 0.034147 - 0.066755 0.138508
بیلیون هپینس 51.72 ۰۴:۳۷:۰۰ 0.6 1.16% 61.38 19.60 52.19 4.28 67.83 72.10
پُلاکس کوین 0.263529 ۰۴:۳۶:۵۴ 0.0298 12.76% 0.265060 0.221977 0.236755 - 0.238352 0.277545
فرانکنشتاین فایننس 0.054830 ۰۴:۳۶:۵۸ 0.0036 6.95% 0.074197 0.048071 0.053616 - 0.060805 0.069429
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی