بی آی دی آر

BIDR
نرخ فعلی:: 0.000069 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000069 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000069 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بی آی دی آر

در حال حاضر قیمت بی آی دی آر چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بی آی دی آر 0.000069 دلار می باشد

قیمت بی آی دی آر روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بی آی دی آر روز گذشته برابر با 0.000069 دلار بود

قیمت بی آی دی آر نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بی آی دی آر نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت بی آی دی آر در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بی آی دی آر برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بی آی دی آر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000069 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بی آی دی آر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000068 دلار

قیمت بی آی دی آر نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بی آی دی آر در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار بی آی دی آر نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بی آی دی آر نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بی آی دی آر در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 0.000069 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار بی آی دی آر نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بی آی دی آر نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بی آی دی آر در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 0.000071 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.91 درصدی یا 0.000002 دلار بی آی دی آر نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بی آی دی آر نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بی آی دی آر در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 27 تیر 1400  با رقم 0.000069 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.31 درصدی یا 0. دلار بی آی دی آر نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بی آی دی آر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بی آی دی آر در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 دی 1399  با رقم 0.00007 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.42 درصدی یا 0.000001 دلار بی آی دی آر نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بی آی دی آر تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بی آی دی آر برابر است با 0.000072 دلار که در تاریخ پنجشنبه 27 آذر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بی آی دی آر چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بی آی دی آر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بی آی دی آر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به بی آی دی آر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بی آی دی آر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بی آی دی آر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.91 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بی آی دی آر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 27 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بی آی دی آر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.31 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بی آی دی آر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به بی آی دی آر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.42 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی آی دی آر نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی آی دی آر، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی آی دی آر نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی آی دی آر، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی آی دی آر نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی آی دی آر،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی آی دی آر نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی آی دی آر،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی آی دی آر نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 18.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی آی دی آر،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی آی دی آر نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 9.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی آی دی آر،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بی آی دی آر نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بی آی دی آر،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بی آی دی آر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین