باتا / Bata

Bata
نرخ فعلی:: 0.006406 0
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.006406 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.006406 0
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۰:۵۴:۴۹

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.006406 10:54:49 1.2103 18,893.13% - - 1.1947 18,649.61% - -
1.2167 10:40:08 1.2103 18,893.13% 1.2103 18,893.13% 0.0156 1.30% 1.2103 -
0.006406 00:23:42 1.1947 18,649.61% - - 1.1947 18,649.61% - -
1.2011 23:08:34 - - 1.1947 18,649.61% - - 1.1947 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی