باتا / Bata

Bata
نرخ فعلی:: 0.006406 0
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.006406 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.006406 0
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
بیتسدی / Bitcedi 0.012007 ۱۶ اردیبهشت - - 0.012007 0.012007 0 - - 0.012007
$AAPL 1.0089 ۱۰:۲۴:۵۷ 0.0084 0.84% 1.0089 0.926913 0.991213 0.0089 1.0005 1.0217
0.5X Long Algorand Token 17,767.00 ۱۵:۵۶:۲۶ 599 3.37% 18,315.00 17,648.00 17,793.00 1,001 18,366.00 19,388.00
0.5X Long Bitcoin Cash Token 16,177.00 ۱۷ اردیبهشت - - 16,177.00 16,177.00 0 960 - 16,177.00
0.5X Long Bitcoin SV Token 9,000.50 ۱۷ اردیبهشت - - 9,000.50 9,000.50 0 0.5 - 9,000.50
0.5X Long Bitcoin Token 0.223980 ۱۸:۵۵:۱۹ - - 17,569.00 0.223980 17,477.00 - - 0.715942
0.5X Long BNB Token 46,505.00 ۰۲:۰۷:۱۹ 2,387.5 5.13% 46,935.00 46,090.00 46,090.00 1,226 48,892.50 48,892.50
0.5X Long Cardano Token 49,142.50 ۱۷:۲۶:۲۶ 1,442.5 3.02% 49,432.50 47,002.50 47,002.50 2,665.5 47,700.00 48,045.00
0.5X Long Chainlink Token 24,228.00 ۰۲:۰۷:۱۹ 1,041 4.30% 24,715.00 23,782.00 23,782.00 515 - 25,269.00
0.5X Long COMP Token 21,810.00 ۰۱:۰۸:۲۷ 898 4.12% 21,810.00 21,810.00 21,810.00 741 - 22,708.00
0.5X Long Cosmos Token 20,240.00 ۰۱:۵۳:۱۶ 1,391 6.87% 20,323.00 20,240.00 20,323.00 607 - 21,631.00
0.5X Long DeFi Index Token 19,224.00 ۱۴:۵۵:۳۵ 375 1.99% 19,346.00 19,224.00 19,346.00 475 - 18,849.00
0.5X Long EOS Token 15,206.00 ۰۹:۲۳:۴۶ 2,626 20.87% 15,514.00 11,780.00 11,780.00 2,602 12,580.00 13,955.50
0.5X Long Ethereum Token 30,160.00 ۰۱:۲۳:۱۳ 781 2.59% 30,160.00 29,870.00 29,870.00 1,019 30,941.00 30,941.00
0.5X Long Exchange Token Index Token 23,481.00 ۰۲:۵۲:۱۶ - - 23,481.00 23,481.00 23,481.00 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی