بیسیکس

Basix
نرخ فعلی:: 0.455171 3.07
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.455171 3.07

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.455171 3.07

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بیسیکس

در حال حاضر قیمت بیسیکس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بیسیکس 0.455171 دلار می باشد

قیمت بیسیکس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بیسیکس روز گذشته برابر با 0.46914 دلار بود

قیمت بیسیکس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بیسیکس نسبت به روز گذشته 0.014 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت بیسیکس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بیسیکس برابر با 0.470255 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بیسیکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.473313 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بیسیکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.455171 دلار

قیمت بیسیکس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیسیکس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 0.439855 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.48 درصدی یا 0.015316 دلار بیسیکس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بیسیکس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیسیکس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 0.553687 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 17.79  درصدی یا 0.098516 دلار بیسیکس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بیسیکس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیسیکس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 0.550768 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 17.35 درصدی یا 0.095597 دلار بیسیکس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بیسیکس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیسیکس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 27 تیر 1400  با رقم 0.328936 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 38.37 درصدی یا 0.126235 دلار بیسیکس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بیسیکس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیسیکس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 اسفند 1399  با رقم 0.345171 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 31.86 درصدی یا 0.11 دلار بیسیکس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بیسیکس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بیسیکس برابر است با 0.788814 دلار که در تاریخ چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بیسیکس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بیسیکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.053706 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بیسیکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیسیکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 17.79 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بیسیکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیسیکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 17.35 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بیسیکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 27 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیسیکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  38.37 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بیسیکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 1 اسفند 1399 بخشی از سرمایه خود را به بیسیکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 31.86 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیسیکس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیسیکس، 17.79 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیسیکس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیسیکس، 17.79 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیسیکس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیسیکس،  17.79 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیسیکس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیسیکس،  17.79 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیسیکس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 18.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیسیکس،  17.79 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیسیکس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 9.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیسیکس،  17.79 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیسیکس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیسیکس،  17.79 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بیسیکس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین