خبر

بیسیس شیر

Basis Share
نرخ فعلی:: 0.146252 1.87
ارزهای دیجیتال (به دلار)

نرخ فعلی: : 0.146252 1.87

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.146252 1.87

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال (به دلار)

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین