بیسیس دالر

Basis Dollar
نرخ فعلی:: 0.008094 0.57
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.008094 0.57

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.008094 0.57

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بیسیس دالر

در حال حاضر قیمت بیسیس دالر چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بیسیس دالر 0.008094 دلار می باشد

قیمت بیسیس دالر روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بیسیس دالر روز گذشته برابر با 0.008048 دلار بود

قیمت بیسیس دالر نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بیسیس دالر نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت بیسیس دالر در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بیسیس دالر برابر با 0.008081 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بیسیس دالر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00831 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بیسیس دالر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.007931 دلار

قیمت بیسیس دالر نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیسیس دالر در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 28 دی 1400  با رقم 0.013133 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 38.36 درصدی یا 0.005039 دلار بیسیس دالر نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بیسیس دالر نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیسیس دالر در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 4 دی 1400  با رقم 0.017331 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 53.29  درصدی یا 0.009237 دلار بیسیس دالر نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بیسیس دالر نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیسیس دالر در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 0.017667 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 54.18 درصدی یا 0.009573 دلار بیسیس دالر نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بیسیس دالر نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیسیس دالر در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 3 مرداد 1400  با رقم 0.013088 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 38.15 درصدی یا 0.004994 دلار بیسیس دالر نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بیسیس دالر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیسیس دالر در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1399  با رقم 0.311309 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 97.4 درصدی یا 0.303215 دلار بیسیس دالر نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بیسیس دالر تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بیسیس دالر برابر است با 0.565036 دلار که در تاریخ یکشنبه 1 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بیسیس دالر چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بیسیس دالر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 21.505901 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بیسیس دالر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 4 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیسیس دالر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 53.29 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بیسیس دالر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیسیس دالر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 54.18 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بیسیس دالر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 3 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیسیس دالر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  38.15 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بیسیس دالر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به بیسیس دالر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 97.4 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیسیس دالر نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.12  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیسیس دالر، 53.29 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیسیس دالر نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 4.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیسیس دالر، 53.29 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیسیس دالر نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیسیس دالر،  53.29 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیسیس دالر نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 33.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیسیس دالر،  53.29 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیسیس دالر نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 45.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیسیس دالر،  53.29 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیسیس دالر نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 48.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیسیس دالر،  53.29 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیسیس دالر نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 56.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیسیس دالر،  53.29 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بیسیس دالر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین