بارتر

Barter
نرخ فعلی:: 0.014116 1.4
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.014116 1.4

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.014116 1.4

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بارتر

در حال حاضر قیمت بارتر چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بارتر 0.014116 دلار می باشد

قیمت بارتر روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بارتر روز گذشته برابر با 0.013912 دلار بود

قیمت بارتر نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بارتر نسبت به روز گذشته 0.0002 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت بارتر در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بارتر برابر با 0.013913 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بارتر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.01455 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بارتر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.013913 دلار

قیمت بارتر نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بارتر در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 دی 1400  با رقم 0.017616 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 19.86 درصدی یا 0.0035 دلار بارتر نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بارتر نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بارتر در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 0.020325 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 30.54  درصدی یا 0.006209 دلار بارتر نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بارتر نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بارتر در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 28 مهر 1400  با رقم 0.003363 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 319.75 درصدی یا 0.010753 دلار بارتر نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بارتر نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بارتر در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 29 تیر 1400  با رقم 0.003681 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 283.47 درصدی یا 0.010435 دلار بارتر نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بارتر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بارتر در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 بهمن 1399  با رقم 0.015007 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.93 درصدی یا 0.000891 دلار بارتر نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بارتر تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بارتر برابر است با 0.038077 دلار که در تاریخ چهارشنبه 17 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بارتر چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بارتر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.536212 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بارتر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بارتر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 30.54 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بارتر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 28 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بارتر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 319.75 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بارتر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 29 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بارتر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  283.47 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بارتر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به بارتر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.93 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بارتر نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.44  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بارتر، 30.54 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بارتر نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بارتر، 30.54 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بارتر نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بارتر،  30.54 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بارتر نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بارتر،  30.54 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بارتر نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 19.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بارتر،  30.54 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بارتر نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بارتر،  30.54 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بارتر نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بارتر،  30.54 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بارتر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین