بانکور

Bancor
نرخ فعلی:: 4.12 0.24
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 4.12 0.24
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4.12 0.24
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد بانکور

۰۰:۳۷:۴۱
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بانکور 0.02 0.15 0.08 3.4630 3.0286 2.7873

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.12 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.12 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.12 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3%

نقشه پراکنش جغرافیایی بانکور

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی