بنکور / Bancor

Bancor
نرخ فعلی:: 7.29894 6.61
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 7.29894 6.61
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 7.29894 6.61
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۳:۰۸:۲۳

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بنکور / Bancor 0.5351 0.5640 0.7330 6.5810 7.0999 2.6170

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.7011 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2989 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2989 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.2989 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 82.47%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی