بنکور / Bancor

Bancor
نرخ فعلی:: 0.7336 17.13
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.7336 17.13
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.7336 17.13
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷:۳۳:۱۲

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بنکور / Bancor 0.1263 0.2427 0.0210 0.5318 0.4032 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2664 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 36.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2664 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 36.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2664 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2664 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 36.31%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی