بانکور

Bancor
نرخ فعلی:: 4.11 0.24
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 4.11 0.24
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4.11 0.24
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه بانکور

۰۰:۰۸:۴۸
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
4.13 4.08 4.19 4.10 0.04 0.98% 2021/10/16 1400/07/24
3.99 3.94 4.15 4.14 0.14 3.5% 2021/10/15 1400/07/23
3.79 3.71 3.86 3.84 0.04 1.05% 2021/10/13 1400/07/21
3.86 3.80 3.99 3.85 0.12 3.12% 2021/10/11 1400/07/19
3.96 3.90 4.03 3.97 - - 2021/10/10 1400/07/18
3.96 3.89 4.05 3.97 - - 2021/10/09 1400/07/17
3.97 3.89 4.05 3.95 - - 2021/10/08 1400/07/16
4.00 3.89 4.02 3.98 - - 2021/10/07 1400/07/15
3.85 3.78 3.90 3.90 0.06 1.56% 2021/10/05 1400/07/13
3.89 3.77 3.90 3.83 - - 2021/10/04 1400/07/12
3.77 3.72 3.90 3.88 0.12 3.19% 2021/10/03 1400/07/11
3.45 3.42 3.76 3.76 0.3 8.67% 2021/10/01 1400/07/9
3.28 3.27 3.51 3.46 0.17 5.17% 2021/09/30 1400/07/8
3.34 3.27 3.43 3.29 0.06 1.82% 2021/09/29 1400/07/7
3.46 3.29 3.49 3.35 0.1 2.99% 2021/09/28 1400/07/6

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی