بیکری توکن

BakeryToken
نرخ فعلی:: 0.596633 2.6
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.596633 2.6

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.596633 2.6

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بیکری توکن

در حال حاضر قیمت بیکری توکن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بیکری توکن 0.596633 دلار می باشد

قیمت بیکری توکن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بیکری توکن روز گذشته برابر با 0.575513 دلار بود

قیمت بیکری توکن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بیکری توکن نسبت به روز گذشته 0.0211 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت بیکری توکن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بیکری توکن برابر با 0.581834 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بیکری توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.597138 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بیکری توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.568993 دلار

قیمت بیکری توکن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیکری توکن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1400  با رقم 0.87902 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 32.12 درصدی یا 0.282387 دلار بیکری توکن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بیکری توکن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیکری توکن در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 5 دی 1400  با رقم 1.24 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 51.88  درصدی یا 0.643367 دلار بیکری توکن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بیکری توکن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیکری توکن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 2.060904 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 71.04 درصدی یا 1.464271 دلار بیکری توکن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بیکری توکن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیکری توکن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 4 مرداد 1400  با رقم 1.973359 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 69.76 درصدی یا 1.376726 دلار بیکری توکن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بیکری توکن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیکری توکن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 بهمن 1399  با رقم 0.025248 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2,263.12 درصدی یا 0.571385 دلار بیکری توکن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بیکری توکن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بیکری توکن برابر است با 8.118519 دلار که در تاریخ دوشنبه 13 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بیکری توکن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بیکری توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.839001 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بیکری توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 5 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیکری توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 51.88 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بیکری توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیکری توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 71.04 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بیکری توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 4 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیکری توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  69.76 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بیکری توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به بیکری توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2,263.12 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیکری توکن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیکری توکن، 51.88 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیکری توکن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیکری توکن، 51.88 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیکری توکن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیکری توکن،  51.88 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیکری توکن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیکری توکن،  51.88 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیکری توکن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 40.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیکری توکن،  51.88 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیکری توکن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیکری توکن،  51.88 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیکری توکن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیکری توکن،  51.88 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بیکری توکن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین